Synagoga v Děčíně otevřena

Děčínská synagoga, postavená v letech 1906-1907 v převážně secesním slohu, je mimořádně zajímavá stavba. Zatímco naprostá většina synagogálních budov v Sudetech byla zničena nacisty během tzv křišťálové noci (Teplice, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec, Karlovy Vary aj.), děčínský templ válku přečkal. A přežil i léta po ní, kdy vzalo v této oblasti za své i to málo židovských památek, které nebyly vypáleny asrovnány se zemí v letech 1938-1945. Teprve po roce 1989 se pomalu začala rýsovat možnost budovu opravit a postupně ji vrátit jejímu původnímu účelu. Po mnohaleté snaze se to skutečně podařilo. Všichni, kdo měli možnost se 2. října zúčastnit slavnostního otevření obnovené synagogy a vnesení Tóry do jejího svatostánku, byli doslova oslněni krásou a majestátností této nevšední stavby.

Obnovit chrám se podařilo díky několika předpokladům. Prvním z nich je skutečnost, že v Děčíně židovský život po válce nikdy nezanikl a před několika lety zde dokonce způvodního synagogálního sboru, patřícího k ŽO v Ústí n. L., vznikla samostatná židovská obec. Druhou důležitou skutečností bylo pochopení města Děčína pro snahy zdejší obce, předání synagogy do jejího vlastnictví a finanční pomoc při rekonstrukci a restaurátorských pracích. Třetí komponentou byla finanční pomoc ze strany NFOH, anglické nadace Hanadiv Charitable a FŽO v ČR.

To všechno by ale samo, bez obětavé a nezištné práce členů děčínské obce, nestačilo. Výstižně to vyjádřil starosta Děčína, když předával plaketu Vladimíru Poskočilovi, současnému předsedovi obce. Tato plaketa jako symbol uznání za úspěšnou a záslužnou práci patří celé židovské obci, řekl. Ale vaše jméno je na ní výslovně uvedeno, protože vaše zásluhy o obnovu synagogy, která je architektonickou ozdobou celého města, jsou mimořádné.

Až přijedete do Děčína, nenechte si prohlídku obnovené synagogy ujít. A pokud se tam zdržíte déle, přijďte se tam spolu s děčínskými i pomodlit. Synagoga totiž - mimo jiné - opět slouží svému původnímu a vlastnímu poslání.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.