Soutěž ukrajinských studentů

V půli prosince se v prostorách kyjevské židovské obce uskutečnila soutěž, jíž se zúčastnili studenti z dvanácti ukrajinských univerzit. Tato akce byla součástí projektu, který vytvořilo ukrajinské Středisko pro studia holocaustu (s podporou nizozemského velvyslanectví a dalších institucí) a zahrnuje řadu seminářů, konferencí a soutěží na ukrajinských vysokých školách. Hlavní téma projektu je Historie holocaustu v Evropě: studium problémů tolerance a dodržování lidských práv.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.