www.centropa.org

Centropa je projekt Středoevropského centra pro výzkum a dokumentaci se sídlem ve Vídni a pobočkami v Budapešti a Kyjevě. Spolupracovníci Centropy pořizují ve třinácti evropských zemích rozhovory se staršími Židy o jejich životech před a po holocaustu a sbírají od nich i fotodokumentaci. Texty spolu s fotografiemi se staly základem unikátního projektu rodinné historie. Jeho iniciátorem je fotograf Edward Serotta a díky tomuto programu se lze na internetu seznámit prostřednictvím individuálních osudů s historií židovského života v Evropě ve dvacátém století. Partnery Centropy v ČR jsou Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze a Federace židovských obcí v ČR, koordinátor rozhovorů pro Česko a Slovensko je Martin Korčok. Na uvedených webových stránkách naleznete také čtvrtletník Centropa Quarterly, zpravodajství o aktuálních událostech vztahujících se k židovským obcím, knižní recenze, tipy na výlety po evropských židovských památkách ad.

Kontakt na koordinátora pro ČR a SR je korcok@snm.sk.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.