Vzpomínkové shromáždění

Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Terezín, město Terezín a město Litoměřice vás zvou na vzpomínkové shromáždění k 60. výročí osvobození represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích. Uskuteční se v pátek 6. května 2005 v 11 hodin v Kulturním domě v Terezíně, náměstí ČSA. Program: projevy Jana Munka, ředitele Památníku Terezín, a Petra Pitharta, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, projevy zástupců bývalých vězňů, starosty města Terezín Jana Horníčka, starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče.

Po hudebním vystoupení bude v Malé pevnosti slavnostně otevřena tematická výstava a na Národním hřbitově budou položeny věnce. V bývalých Magdeburských kasárnách v Terezíně se na závěr shromáždění uskuteční přátelské setkání jeho účastníků.

Doprava: Autobusy do Terezína budou přistaveny na parkovišti před Hlavním nádražím v Praze v 9 hodin, odjezd z Prahy je v 9.30 hodin. Návrat do Prahy bude zajištěn stejnými autobusy. Odjezd z Terezína mezi 16 - 16.30 hod.

Prosíme zájemce o účast aby vyplnili přihlášky (získáte je na FŽO, Maiselova 18, P1, tel. č. 224 800 824) a zaslali je do 22.4. na adresu: Památník Terezín, 411 55 Terezín.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.