Mikve (nejen) v Mikulově

Každá větší židovská komunita provozovala v minulosti kromě jiných institucí také rituální lázeň. Ne všechny se ovšem dochovaly. Na Moravě existuje řada pěkných příkladů řešení mikve, ať je to unikátní středověká ukázka ve Znojmě, nebo novodobé typy ve Strážnici, Moravském Krumlově či Boskovicích. V absolutně největší židovské čtvrti na Moravě v Mikulově muselo být takových zařízení několik, ale stopy po nich se zdály ztracené. Teprve v létě loňského roku se podařilo jednu z nich znovu nalézt.

Při záchranném archeologickém výzkumu předcházejícím výstavbě bytových domů na Brněnské ulici, na ploše, kde dřív stávaly domy ghetta, ji identifikoval mezi kamennými základy budov archeolog Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. Dochovaná mikve má typický vzhled, je to malý, cihlami zaklenutý prostor s vodní nádrží, k níž vedou dřevěné schody ve vodě a cihlové stupně nad hladinou. Zdroj podzemní vody zůstal i po desetiletích zachován, neboť po vyčištění se mikve zase sama naplnila vodou. Lázeň leží pod podlahou suterénu dřívějšího domu, téměř pět metrů pod úrovní okolního terénu.

Nález zkoumala řada odborníků a památkářů, kteří poukazovali na jeho význam, takže nakonec se město Mikulov jako investor rozhodlo, že unikátní zařízení zachová a upraví do podoby, kterou by mohli vidět zájemci z řad veřejnosti. Rozšířila by se tak nabídka turistických atrakcí města v rámci naučné stezky židovskou čtvrtí v Mikulově. Bylo však ještě nutno překonat nechuť odpůrců tohoto řešení, stavební firmy, které se oddálila a zkomplikovala stavba, a budoucích uživatelů bytů, kteří v návrhu viděli narušení obytné funkce. Poté vypracoval brněnský architekt Jiří Remo variantní studii úpravy a zastřešení mikve se vstupem ze zadní uličky a přes přilehlou výstavní místnost, kde by byla stálá muzejní expozice. Náklady na toto řešení přesáhnou podle odhadů jistě milion korun, zpřístupnění památky se plánuje v příštím roce.

Ale mnohem dříve - od počátku června - bude po opravě, kterou provedli nadšenci z Klubu přátel Boskovic, pro návštěvníky otevřena jiná rituální lázeň na Moravě - v Boskovicích, v domě U Templu 5, který je situován přímo naproti synagoze.

Klíčová slova

Petr Kubín

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.