Zbierka

V Rimavskej Sobote a okolí padlo za obeť holocaustu 1026 židovských spoluobčanov. V roku 1988 bola v meste zbúraná synagóga, jedna z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok mesta. My, súčasní obyvatelia mesta považujeme za svoju morálnu povinnosť uctiť si pamiatku našich bývalých spoluobčanov. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo na miestě bývalej synagógy postaviť pamätník obetiam holocaustu podľa návrhu akademického sochára Júliusa Maga.

Touto cestou vás vyzývame na verejnú zbierku za účelom zrealizovnia tohto pamätníka. Pro tento účel je otvorený účet č. VÚB 29029 392/0200 VS 321001 1014.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.