Hidden Child

Po zajímavé a úspěšné besedě s dr. Zdeňkem Mahlerem, kterou uspořádal 20. listopadu Klub Hidden Child společně s kulturním oddělením ŽOP, se 28. listopadu konala výroční členská schůze organizace Ukrývaných dětí. Jako obvykle s vysokou účastí členů, kteří přijeli z různých míst republiky.

Hostem výroční schůze byl předseda ŽOP ing. Tomáš Jelínek, který hovořil zejména o projektech obce zaměřených na sociální oblast a péče o osoby přeživší holocaust. Odpověděl na řadu otázek nejen ke zmíněné problematice, ale i k další činnosti ŽOP. Další z hostů, pan Oldřich Stránský, seznámil s problematikou rozkolu Sdružení osvobozených politických vězňů, paní Jitka Egermajerová z kanceláře České rady pro oběti nacismu se zabývala otázkami souvisejícími s vyřizováním žádostí náhrady majetkových újem nárokovaných u IOM. Krátce se na schůzi zastavil vrchní zemský rabín K. E. Sidon.

Předem zaslanou zprávu o činnosti doplnila předsedkyně HCh J. Dráská podrobnějšími informacemi o novém projektu organizace s názvem Pocta spravedlivým. Jeho snahou je veřejně ocenit zachránce Židů za nacistické perzekuce, nositele titulu Spravedliví mezi národy, tím, že bude odhalena deska s jejich jmény a za každého ze zachránců zasazen strom. Dále se pokusíme o zpracování filmového dokumentu a publikace o činech těchto statečných lidí, kteří se s rizikem ztráty života postavili proti zlu a násilí.

Součástí výroční schůze byly volby výboru a revizní komise na další dvouleté období. Byl zvolen patnáctičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. Na následné výborové schůzi byla zvolena do funkce předsedkyně opět Jana Dráská, předsedou revizní komise se stal Robert Sokol.

Po skončení schůze téměř polovina účastníků zamířila do Vysoké synagogy k šabatové bohoslužbě, kterou vedl rabín K. E. Sidon, a poté k šabatové večeři v restauraci Šalom.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.