Informace o terezínské synagoze

Z celé řady modliteben, které existovaly v Terezíně v době ghetta, se zachovala jediná. Nachází se v bývalé Bahnhofstrasse, L 225, v dnešní Dlouhé ulici č. 17. Modlitebna je umístěna ve dvoře, v bývalém skladišti. Je to menší klenutá místnost s dochovanými barevnými výtvarnými motivy a texty v hebrejštině. Památník Terezín hledá pamětníky, kteří vědí cokoliv o autorovi této výzdoby nebo mohou podat informace o využití této modlitebny. Obraťte se na paní Ludmilu Chládkovou, vzdělávací oddělení Památníku Terezín, Terezín 411 55, fax: 416 782 993.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.