Pardubice vzpomínají

Dvě významné akce proběhly nedávno v Pardubicích. Pořádala je tamní Správa židovského hřbitova pod patronací Žo v Praze a pod záštitou pardubického primátora J. Stříteského. Záštitu nad první z nich převzal i hejtman Pardubického kraje R. Línek. Šlo o vzpomínkové shromáždění k 60. výročí transportu Židů z Pardubicka a ostatních míst kraje do koncentračních táborů, kterého se na hřbitově 1.12. 2002 zúčastnilo na 200 osob, včetně hejtmana, primátora, předsedy Žo v Praze T. Jelínka a izraelského rabína J. Ješarima, který se pomodlil za zemřelé. Mezi oficiálními hosty byli i lidé, kteří přežili a příbuzní deportovaných. Správce hřbitova Fr. Tyc, spiritus agens celého dění, v dopise redakci Rch poděkoval těm, kteří věnovali na setkání a na údržbu hřbitova peněžní dary, nebo pomohli jinak: např. vedení a dětem z Dětského domova v Pardubicích, kteří pracovali na úklidu hřbitova, Azylovému domu pro muže a Středisku křesťanské péče.

Druhou akcí byla výstava Židovská obec v Pardubicích v období holocaustu, která byla otevřena 14.1.2003 v pardubické Krajské knihovně. Vernisáže, jejíž součástí byla debata na téma Holocaust a současný antisemitismus, se zúčastnili mj. velvyslanec Izraele v ČR A. Avnon, americký rabín R. Hoffberg a zástupci pražské a brněnské žo. Obě setkání proběhla za značného zájmu veřejnosti a médií.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.