Za podplukovnicí Trudou Engelovou

Desátého října 2003 zemřela ve věku 93 let podplukovnice MUDr. Truda Englová. Značnou část svého života věnovala zdravotnictví v armádě. Do naší zahraniční jednotky v SSSR vstoupila počátkem roku 1942 v Buzuluku. V evidenci odvedených žen je napsána na prvním místě. Jako lékařka ošetřila stovky vojáků, počínaje těmi, kteří v zuboženém stavu přicházeli z gulagů; navíc tehdy musela čelit epidemiím žloutenky, tyfu apod.

Truda Engelová (v první řadě uprostřed).

Právě před šedesáti lety odjela na frontu u Kyjeva, kde pracovala s ostatními lékaři a sestrami na ošetřovně zdravotní roty. Podobně jako později na Dukle dokázala svou práci zvládnout vždy, i přes velký přísun raněných. V prvních dnech bojů o přechod hranic to bylo 1745 osob. Operovalo se ve dne v noci v chirurgickém stanu. Těžce ranění, neschopní dalšího přesunu, byli pak v péči MUDr. Englové v dalším nemocničním stanu. Mnozí dnes vzpomínají na její starostlivost, na její laskavá slova a pohlazení.

Po válce byla MUDr. Englová přijata spolu s dalšími padesáti ženami do armády jako aktivní důstojnice. V padesátých letech odešla se svým manželem, legendárním velitelem Ústřední vojenské nemocnice, do civilu. I nadále však pracovala ve zdravotnictví.

Truda Englová se hodně starala o to, aby se nezapomnělo na válečné utrpení. Věnovala se rozvíjení vojenských tradic, zejména žen v bojující armádě. Usilovala o to, aby nové, mladé lékařky a ošetřovatelky navazovaly ve své práci na statečnost a obětavost válečného zdravotního personálu. Až do nedávné doby ráda přicházela mezi spolubojovníky ze Sdružení židovských veteránů. V MUDr. Trudě Englové odešla svérázná a mimořádná osobnost.

Klíčová slova

Truda Englová

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.