Pät rokov The Hidden Child Slovensko

V uplynulých dňoch si členovia organizácie The Hidden Child (Ukrývané dieťa) Slovensko a mnohí hostia pripomenuli piate výročie založenia tejto organizácie.

Piate výročie zvyčajne v živote organizácie neznamená tak mnoho, ale keď ide o poslednú generáciu preživších holokaust, ktorá spomína na päť hrozných vojnových rokov, kde jej ukradli mladosť a bola vystavená najrôznejším utrpeniam a strate väčšiny blízkych - stojí za to, pripomenúť si svoju aktívnu činnosť.

Po počiatočnom spojení v rámci československej organizácie sa po rozdelení Československa postupne ukázala nutnosť vytvorenia vlastnej organizácie. Vychádzala pritom z českých skúseností. Dnes spája táto organizácia takmer 200 ľudí z celého Slovenska a vyznačuje sa aktívnou činnosťou, lebo jej členovia, napriek krutej mladosti, dnes oslavujú život, ale nezabúdajú a pripomínajú si vlastné osudy a vracajú sa k náboženským tradíciám. Na veľkom zhromaždení vyše 100 členov a hostí 1. júna v bratislavskom hoteli Médium bilancovala svoju činnosť. Pozdraviť konferenciu prišli zástupcovia kancelárie prezidenta republiky, Úradu vlády a ministerstva kultúry SR, zástupcovia českej organizácie The Hidden Child na čele s Janou Dráskou, poprední predstavitelia slovenských židovských organizácií na čele s Pavlom Traubnerom, Múzeum židovskej kultúry SNM, predsedkyňa slovenskej organizácie Spravodliví medzi národmi Anna Bandžáková a mnohí iní. Slávnosť zahájil bratislavský rabín Baruch Mayers jej požehnaním a po slávnostných prejavoch boli prečítané pozdravné listy predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, Svetovej organizácie Joint, družobnej organizácie preživších detí z Kalifornie a iných.

37 najaktívnejších členov a priaznivcov The Hidden Child bolo vyznamenaných pamätnými listami a upomienkovými darčekmi. Pri prehľadoch aktívnej činnosti vo forme pravidelných stretnutí, Sabatových večerov, zájazdov, dokumentácie vlastných členov, vyhľadávaní záchrancov, akcie Zmiznutí susedia a Každý mal svoje meno boli vyzdvihnuté i aktivity košickej organizačnej zložky. Aj na bohatom sociálnom programe Or Chaim mali svoj podiel členovia The Hidden Child.

Všeobecne možno hovoriť o zlepšení kvality života preživších pod vplyvom pôsobenia organizácie ukrývaných detí. Oslavu rámcoval aj hodnotný kultúrny program, v ktorom vystúpili herečka Emília Došeková, klavirista Tomáš Seidmann a viaceré deti, ktoré mali v ten deň sviatok.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.