Mezinárodní seminář o problémech holocaustu

Ve dnech 23.-24. června se Praze konal Mezinárodní seminář o problémech spojených s holocaustem. Uspořádaly jej společně Evropská asociace lidí, kteří prožili holocaust jako děti (EUAS), Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a Hidden Child. Semináře se zúčastnili přeživší, studenti, učitelé a odborníci, jednacím jazykem byla angličtina.

Během programu zazněly přednášky na téma Projevy současného antisemitismu (dr. Leo Pavlát), O výuce šoa v České republice (dr. Miloš Pojar); o činnosti jeruzalémského památníku Jad vašem, konkrétně o udělování titulu Spravedlivý mezi národy, hovořil dr. Mordechaj Paldiel. Dopolední blok jednoho dne byl věnován projektu Zmizelí sousedé, který probíhal v Čechách a na Slovensku.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.