Zpráva o zločinech

Ve Varšavě vyšla knižně zpráva Komise Institutu národní paměti, která se v uplynulých dvou letech zabývala podílem Poláků na genocidě Židů během nacistické okupace země. Impulzem k výzkumu byla kniha amerického historika původem z Polska Tomasze Grosse s názvem Sousedé, v níž autor tvrdí, že židovské obyvatele městečka Jedwabne nezmasakrovali Němci, nýbrž Poláci.

Dvoudílná zpráva má 1500 stran a dokumentuje, že přinejmenším na čtyřiadvaceti místech Polska mají vraždění Židů na svědomí Poláci. Členové komise vycházeli při sestavování zprávy z množství archivního materiálu: především z vyšetřovacích zpráv z let 1946-58 a z psaných svědectví, která po válce sepisovali židovští přeživší pro místní historické týmy (většina výpovědí byla v jidiš a překládala se teprve nyní). Cenným zdrojem informací byly též vyšetřovací spisy pořízené při poválečných procesech, v nichž bylo obviněno 93 Poláků za zločiny proti Židům. Sedmnáct osob tehdy bylo odsouzeno (dostali tresty v rozsahu několika let ve vězení až po doživotí), jeden byl popraven. Co se samotného Jedwabne týče, zpráva konstatuje, že Poláci se vraždění Židů účastnili, těžko však přesně zjistit, zda je k tomu vyzvali Němci, nebo zda jednali i z vlastní vůle. Komise se nyní soutřeďuje na materiály týkající se pogromů ve východním Polsku v létě 1941.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.