Trápna recenzia

Nidal Saleh, Proč se vraždí v Izraeli. Palestínske memento

Podľa obchodného registra na internete je vydavateľstvo Eko-konzult založené len pred niekoľkými mesiacmi (26. 6. 2002). Jeho konateľom je Bratislavčanka Žaneta Habalová. Teoreticky je možné, že napriek krátkemu času existencie vydavateľstva bude proti nej vedené trestné stíhanie pre podozrenie z viacerých trestných skutkov, ktoré vydavateľstvo spáchalo vydaním knihy palestínskeho autora RNDr. Nidala Saleha, CSc. Kniha má ďalšie podtitulky, ktoré plne vystihujú celý jej obsah: O co ve skutečnosti jde v Izraeli?, Sionismus, legendy ve službách koloniální politiky, Kdo jsou oběti a kdo teroristé.

Kniha sa zviditeľnila po proteste Centra Simona Wiesenthala v Paríži, o ktorom informovali slovenské média v polovici októbra. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že je písaná v češtine, aj keď autor spomína svoj slovenský pas a trvalý pobyt na Slovensku.

Samotnú knihu možno charakterizovať ako partikulárne antisemitské kompédium. Nie sú v nej zhrnuté všetky antisemitské predsudky. Môžem potvrdiť, že autor vôbec neargumentuje niektorými staršími stereotypmi, napr. o potrebe kresťanskej krvi na prípravu macesov, alebo o zodpovednosti Židov za šírenie cholery. To je však asi všetko, čo sa dá v prospech Nidalovej knihy napísať.

Prvá kapitola knihy má názov: Starý zákon - legenda nebo historie? V nej vysvetľuje autor primitívnosť Starého zákona. Podľa Nidala Židia celú Bibliu opísali od starších národov, nič v nej nie je originálne. Jediní pôvodní obyvatelia Palestíny sú Palestínčania. Jedna z najdôležitejších postáv Biblie je Abrahám, typický beduinský šejk. Nidal popisuje Abrahamov život, pričom pridáva vlastné komentáre. Napr.: Zde Abrahám svému sluhovi řekl: Polož svou ruku pod má bedra (poznámka: židé přísahali držením svých genitálií), abych tě zapřísahal před pánem bohem nebe a země...

Podľa Nidala je celý Starý zákon popisom smilnenia, falšovania a vraždenia jeho hlavných postáv. Mojžiš je zjavný Egypťan, dá sa však pripustiť, že vôbec nejestvoval. Popis prvých deviatich z desiatich egyptských rán sa končí krátkym resumé, citujem: Všechna ta hrůza autorům bible a jejich krvežíznivému bohu nestačila. Svoji nenávist proto obrátili také na děti. O půlnoci Pán zabil všechny prvorozené v egyptské zemi...

Podobnými ukážkami by sa dalo zaplniť veľa strán, ale všetko smeruje len k jednému: Židia nemajú nárok na Palestínu, ktorá patrí pôvodnému palestínskemu ľudu, treba dodať, že pod Palestínou myslí aj Izrael.

Svoju nestrannosť a objektívnosť naplno rozvinul Nidal v druhej kapitole, kde je okrem množstva iných pokladov ducha napísané: Talmud obsahuje pasáže, které otevřeně urážejí Krista a křesťanskou víru. Je v něm mnoho neslušných nadávek a ošklivých přívlastků adresovaných Kristovi. Pokaždé, když se zmiňuje jeho jméno, se přidá ať jméno ohavného zmizí navěky, nebo jeho trest v pekle bude utopení ve vařících výkalech. V překladu do angličtiny a jiných jazyků byly tyto pasáže vyškrtnuty. (str. 67)

Židovské hnutí Habbad je velmi rozšířeno. V Izraeli patří k šovinistickému hnutí Hassidů. To vydalo knihu s názvem Hatánie, která byla rozmnožena v Izraeli a ve velkém distribuována. Nežidy popisuje jako satanské tvory, kteří v sobě nemají nic dobrého. Podle něj se nežidovské embryo liší od židovského. Existence nežidů není potřebná. Vše na zemi, má jediný cíl, sloužit židům. (str. 68)

Ruský car Nikolaj I. byl označen za diktátora a antisemitu, protože vydal několik tzv. antižidovských zákonů. Které? Nepřítelem rabínů se stal právě proto, že vydal zákony, které zakazovaly židy potrestat a popravit na rozkaz rabínů. (str. 66)

V ďalšom sa opakujú stredoveké antisemitské osočovania o tom, že vražda Nežida nie je pre Židov hriechom, že Nežidom možno ubližovať a že zabiť Araba je priamo povinnosťou Žida. Keď Žid znásilní nežidovskú ženu, tak trest si zasluhuje ona a nie ten, kto ju znásilnil... Takáto je Nidalova interpretácia Talmudu a iných židovských zdrojov. (Rád by som uistil čitateľa tejto recenzie, že som ani zďaleka nevyčerpal repertoár šialených Nidalových výrokov a citácií.)

Na záver ostáva len otázka legislatívnych postihov. Podľa laického presvedčenia autora recenzie kniha S. Nidala spĺňa podmienky žalovateľnosti vydavateľa. Avšak cesta od podania podnetu na trestné stíhanie až k vyneseniu spravodlivého rozsudku je na Slovensku veľmi dlhá, miestami dokonca slepá. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť fakt, že antisemitské vydavateľstvo Agres (okrem iného vydalo aj Protokoly sionských mudrcov), respektíve konateľ Agresu Martin Šavel je už 12 rokov trestne stíhaný a nie sú najmenšie vyhliadky na jeho ukončenie. Vo svetle predchádzajúcej skutočnosti je ťažké predpokladať, že by v prípade Nidalovej knihy mohol nastať iný vývoj.

Pred štyrmi rokmi informovala delegácia ÚZŽNO vtedy nastupujúceho ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského o nemožnosti dovolať sa spravodlivosti v prípade procesu s vydavateľstvom Agres. Dnes je na mieste ministra spravodlivosti najmladší člen slovenského vládneho kabinetu Daniel Lipšic. Ministra Lipšica budeme informovať o neukončenom procese s vydavateľstvom Agres aj o nedávno vydanej knihe vydavateľstva Eko-konzult.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.