Pomozte pátrat po zmizelých sousedech

Židovské muzeum v Praze vytváří databázi informací a dokumentů, týkajících se života Židů v Čechách a na Moravě.

Zejména na období 2. světové války ještě mnozí pamatují a mají zachyceny vzpomínky na své blízké a známé. Důležité jsou například dopisy, doklady o deportaci, dokumenty dokládající život Židů před válkou a jejich soužití s okolní společností, vzájemné prolínání české a židovské kultury. Zajímá nás také dopad protižidovských opatření za války na toto soužití a samozřejmě na Židy samotné a následné vztahy mezi Židy a jejich nežidovskými sousedy.

Máte někoho blízkého nebo znáte nějaké pro vás významné židovské osoby, někoho z vašeho okolí, kdo během 2. světové války zmizel? Vlastníte fotografie, dopisy, deníky týkající se těchto osob? Není důležité, zda tito lidé byli či nebyli členy židovské obce (právě ti, kteří se nehlásili k židovství, ale podle norimberských zákonů Židy byli, se ztratili často beze stopy). Zaznamenali jste jakékoli stopy po židovských obyvatelích kdekoli ve svém okolí? Důležité mohou být dokumenty ukryté ve školních nebo místních archivech. Hledáme také svědectví o osobní odvaze v době platnosti norimberských zákonů. Svědectví o lidech, kteří Židům za 2. světové války pomáhali. Vše, co se týká židovského odboje.

S dalšími informacemi se obracejte laskavě na Židovské muzeum v Praze, oddělení holocaustu, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1, tel.: 02/21 71 15 11, fax: 02/24 81 94 58, http:// www.jewishmuseum.cz

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.