Deset let Hidden Child

Při výroční schůzi Hidden Child jsme si připomněli desáté výročí vzniku Světové organizace ukrývaných dětí. Před deseti lety se Eva Benešová zúčastnila první konference ve Spojených státech a hned po návratu začala s budováním československé skupiny.

V sále byli přítomni zakladatelé, účastníci prvních schůzek, velmi přátelských a také velmi pracovních. Seznamovali jsme se vyprávěním svých osudů, mnozí promluvili na toto téma vůbec poprvé. Byla to obrovská úleva, najít se mezi svými, mezi lidmi, kteří měli podobné zkušenosti, přežili sice vždy odlišná, ale stejně zlá dětská léta. To byly první, velice pozitivní pocity z počátků organizace, kdy ještě zdaleka nebylo ani náznaku jakéhokoli odškodnění pro oběti holocaustu.

Vzpomínám-li na uplynulá léta, mohu říci, že za jejich trvání vznikla mnohá pevná přátelství, poznali jsme spoustu skvělých, obětavých lidí. Organizace ukrývaných dětí se plně uplatnila v českém židovském společenství a v poslední době v evropských a světových institucích přeživších dětí. Jako první z postkomunistických zemí jsme uspořádali světové setkání přeživších dětí s více než sedmi sty účastníky z Evropy, Ameriky, Kanady, Asie, Austrálie.

Podařila se, i když se značným vynaložením sil, náprava některých křivd v systému oceňování a odškodňování osob nucených se v době šoa skrývat. Mnohého jsme dosáhli i ve vlastním vzdělávání. Nezapomněli jsme na vyhledávání a vyjádření díků našim zachráncům a spolupracujeme též se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea na projektu Zmizelí sousedé.

Členská schůze, kterou jsme připravovali jako slavnostní setkání, byla poznamenána událostmi na Blízkém východě, kde Izrael prožívá těžké chvíle. Vyslovili jsme znepokojení nad událostmi v Evropě, kde roste antisemitismus a opět hoří synagogy. Evropské politiky údajně znepokojuje situace na Blízkém východě, přitom nechávají téměř bez povšimnutí situaci ve svých zemích a důrazně proti sílícím projevům antisemitismu nevystupují. Členská schůze pověřila výbor, aby se v tomto smyslu připojil ke stanovisku Světové federace přeživších dětí.

Klíčová slova

Hidden Child, Eva Benešová

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.