Pamětní deska v Lodži

Součástí vzpomínkových dní k 60. výročí prvních pravidelných transportů českých Židů bylo odhalení pamětní desky českým obětem lodžského ghetta na zdi Židovského hřbitova v Lodži. Umístění desky inicioval dr. Richard Seemann, autor publikace Ghetto Litzmannstadt, desku - bez nároku na odměnu - vytvořil pan Matouš Holý. Pietní slavnosti se zúčastnili polští a čeští oficiální představitelé, zástupci pražské i lodžské židovské obce a bývalých vězňů ghetta. Předseda ŽOP Tomáš Jelínek přečetl na závěr svého projevu dopis prezidenta Václava Havla. Modlitbu za mrtvé přednesli předseda lodžské obce Symcha Keller a pražský rabín Jehuda Ješarim. Desku odhalili velvyslanec ČR v Polsku Jan Misiarz a zástupce přeživších Michal Salomonovič. Průběh tryzny natáčely české a polské sdělovací prostředky.

Přítomní si prohlédli hřbitov na Maryšíně, největší židovské pohřebiště v Evropě. Hroby svých blízkých jsme bohužel nenašli, místa, kam se pohřbívali lidé z ghetta, jsou zarostlá křovím a býlím. Navštívili jsme také lodžskou židovskou obec. Její představitelé nás přijali velmi srdečně a přislíbili, že zdokumentují místa, kde jsou hroby našich zemřelých. My jsme je na oplátku pozvali do Prahy.

Po obědě na obci jsme si prohlédli Muzeum ghetta umístěné v podkroví Muzea města Lodže. Jak muzeum, tak prostory obce jsou velmi skromné. Člen obce, který se zabývá historií ghetta, nás ochotně provedl po místech, kde jsme tehdy žili a pracovali. Nikde jsme neviděli žádnou desku, jež by ghetto připomínala, zato antisemitské nápisy ano.

Naše cesta do míst, kde jsme prožili kruté chvíle a kde jsme ztratili své blízké, nebyla snadná. Přece však jsme při odchodu měli pocit ulehčení, že jsme splnili svou povinnost, a jsme vděčni těm, kteří se o odhalení pamětní desky zasloužili: panu M. Holému, dr. R. Seemannovi, zpravodaji České televize M. Karasovi, ing. T. Jelínkovi a Nadaci ŽOP.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.