Zprávy ze světa

Raoul Wallenberg

Představitelé Střediska Simona Wiesenthala vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby konečně vydal do Švédska dokumenty, které by objasnily skutečnou příčinu smrti R. Wallenberga, diplomata, který zachránil tisíce maďarských Židů před deportací. Wallenberg byl na sklonku války zatčen Sověty, deportován do Moskvy a obviněn ze špionáže. Podle předsedy prezidentského výboru pro rehabilitaci obětí politické represe Alexandra Jakovleva se nyní s určitostí ví, že Wallenberg v cele v Lubjance roku 1957 nezemřel na srdeční záchvat, jak se léta uvádělo v oficiální sovětské verzi, ale byl zastřelen. Jan Lundvik, člen společné švédsko-ruské komise, která má odhalit skutečný Wallenbergův osud v Rusku, tuto verzi nedokázal potvrdit. Existují různé varianty [jeho skonu]: zemřel na srdeční záchvat, nezahynul přirozenou smrtí, ale byl usmrcen. Jedna verze tvrdí, že byl zastřelen, druhá, že byl otráven, a další, že zemřel na následky špatného zacházení. Ale stále nám chybí definitivní důkaz, že jedna z těchto variant je pravdivá. Lundvik popřel věrohodnost svědectví bývalého ukrajinského partyzána, který tvrdí, že to byl on, kdo zatkl Wallenberga (Rch 12/2000): V jeho příběhu není pravdivého slova. Máme spoustu důkazů, jak došlo k zatčení, a ani jeden výpověď toho ukrajinského chlapíka nepotvrzuje.

Kordem proti nacistům

Koncem listopadu zažila Varšava kulturní skandál: ministr kultury nařídil, aby galerie Zacheta uzavřela svou výstavu fotografií nazvanou Nacisté. Na snímcích totiž pózovali slavní světoví herci v nacistických uniformách. Bezprostřední impuls k zákazu výstavy dal jeden z nejznámějších polských herců Daniel Olbrychski, který kordem zničil několik portrétů. Domnívám se, že i v umění existují hranice slušnosti a že v tomto případě byly překročeny, prohlásil potom. Vedení Galerie hodlá herce žalovat za utrpěnou škodu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.