ÚZ ŽNO v SR k rozsudku v Berlíně

Zamietnutie žiadosti ÚZ ŽNO v SR Krajinským súdom v Berlíne vo veci kompenzácie za deportačný poplatok 500 RM, ktorý vojnový štát uhradil v čase druhej svetovej vojny za viac ako 57 000 deportovaných slovenských židov Nemecku je nepríjemným prekvapením. Vážne obavy vyvoláva skutočnosť, že nemecký prvostupňový súd nezobral pri rozhodování do úvahy oprávnenosť ÚZ ŽNO v SR konaťv tejto veci pred nemeckým súdom, ktorý svoju legitimitu potvrdil písomným prehlásením ministerstiev kultúry a zahraničných vecí SR surlegalizovaným nemeckou ambasádou v Bratislave.

ÚZ ŽNO v SR prejavuje úctu a rešpekt nemeckému právnému poriadku a súdnictvu a očakáva od druhostupňového nemeckého súdu, na ktorý sa odvolá, uznanie svojich zákonných práv. Jediný pozitívny výsledok súdneho konania v Berlíne je, že nik nespochybnil právo zavraždených slovenských Židov na zadostiučinenie a spravodlivosť. 28.3.2001

Klíčová slova

Berlín, Bratislava

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.