Terezínská tryzna 2001

V neděli 20. května se uskutečnila na Národním hřbitově v Terezíně každoroční tryzna na památku obětí, které trpěly a zahynuly v terezínském židovském ghettu, terezínské Malé pevnosti a v koncentračním táboře v Litoměřicích. Vedle zástupců diplomatických misí se jí účastnili ministři české vlády Pavel Dostál, Miroslav Grégr, Petr Lachnit,Jan Fencl, Jaromír Schling, Miloš Kužvart a další vládní představitelé v čele s místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou, který pronesl hlavní projev. Dále přijeli zástupci Poslanecké sněmovny, Senátu, generálního štábu, Ústavního a Nejvyššího soudu, místní a státní správy, FŽO v ČR, ŽO v Praze a celé řady společenských a židovských organizací. Prezidentskou kancelář zastupoval pan Tomáš Jelínek. Jakub Čermín, předseda ČS bojovníků za svobodu a ještě důrazněji vrchní rabín Efraim K. Sidon se ve svých projevech obrátili na celou českou veřejnost s naléhavou žádostí, aby nepodceňovali rostoucí aktivitu neonacistů v České republice a žádali od politické reprezentace účinná opatření, která by jejich činnost postavila mimo zákon. Doba hájení nacismu v České republice musí skončit, prohlásil rabín Sidon. Shromáždění, na kterém zazněla křesťanská i židovská modlitba, ukončila přehlídka čestné stráže. Po tryzně uspořádala ŽO v Praze a FŽO v ČR v tiskovém středisku terezínského památníku tiskovou konferenci, na které se měli přítomní novináři možnost seznámit s důvody a skutečnostmi, které vedly obě instituce k jejich společnému apelu na veřejnost. (Celý text prohlášení, předneseného rabínem E.K. Sidonem otiskujeme na str. 8.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.