Nezapomenu

Vážený pane rabíne!

Možná že Vás překvapí dopis, který Vám píše věřící katolík, který se již delší dobu trápí zkušeností, že po tolikerém utrpení a strádání, které postihlo Váš národ, Vaše souvěrce v minulých ne tak dávných letech, se znovu u nás objevují podivné útoky na Židy, štvaní a různé pomluvy.

Nemohu k tomu mlčet - nemohu pochopit důvody, které k takové zlobě vedou lidi - mé souvěrce, kteří by naopak měli žít v lásce k bližním, respektovat přesvědčení druhých a uvědomovat si, že jsme všichni bratry, že zvláště dnešní svět potřebuje pokoj v duších, lásku v srdcích všech.

Dostal se mi v těchto dnech do ruky pomlouvačný článek z jakéhosi slovenského časopisu M-ROSA, a protože mne i mou manželku opravdu pohoršily některé údaje, které jsou v něm uváděny, odhodlal jsem se k tomu, že Vám tento pamflet pošlu s prosbou, abyste se k tomu vyjádřil. Pokud tak nebudete moci učinit veřejně, prosím Vás alespoň o soukromý dopis a o Váš názor a informace. Každá lež totiž zaseje alespoň trochu nedůvěry - nechápu, co tím vším kdo sleduje. Nikdy jsem neslyšel třeba o tom, že by pan Šimon Wiesenthal byl Hauptobersturmführerem Zimmermannem. Takových nepravd a lží je v M-ROSE více. Znovu se omílají Protokoly sionských mudrců, znovu se někteří lidé vracejí k Polné a hilsneriádě.

Za války jsem žil jako hoch se svými rodiči v Uherském Brodě, shodou okolností v blízkosti tamního gymnázia. A do smrti nezapomenu na to, jak z budovy gymnázia odváděli esesáci všechny naše spoluobčany - Židy, starce i naše spolužáky, kteří na uherskobrodském nádraží nastupovali na cestu, ze které se již nevrátili. Za okny, která jsme nesměli otevřít, jsme se tehdy my - katolíci - za ně modlili s pláčem k našemu společnému Bohu. Nezapomenu ani na noční požár uherskobrodské synagogy, na němž se podíleli místní Češi. Byl jsem potěšen tím, že jsem se po padesáti letech alespoň písemně setkal se svým bývalým spolužákem dr. Jiřím Diamantem-Černohorským, který dnes žije v Holandsku a vrací se sem dosud přednášet na naše univerzity.

Pane rabíne - trápí nás ta nepochopitelná nekřesťanská nenávist, zakořeněná v některých lidech u nás - zvláště pak v katolických křesťanech. Neuvědomují si ti lidé, že kdo seje vítr, sklízí bouři? Znáte Vy odpověď, znáte důvody? Prosíme, reagujte na tuto zlobu, na tyto nepravdy vysvětlením a alespoň pokusem o jejich vyvrácení.

S přáním všeho dobra a Boží pomoci v úctě

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.