Zprávy ze světa

Agenti Stasi a neonacismus

Podle údajů uveřejněných v německém listu Welt am Sonntag agenti bývalé východoněmecké tajné policie Stasi falšovali důkazy o údajném vzrůstu antisemitismu a neonacismu v západní části rozděleného Německa. Zatímco komunističtí představitelé NDR manifestovali odpor k fašismu, jejich agenti úmyslně rozdmýchávali nenávist k Židům a Turkům v SRN.

Při procesu s Adolfem Eichmannem (1961v Jeruzalémě) například vyráběli nenávistné dopisy od údajných západoněmeckých antisemitů (Židáci, pořád jste nepochopili, že v Německu nemáte co dělat), které pak tiskly východoněmecké noviny jako důkaz antisemitismu na Západě. Když přijížděli v 70. letech do SRN turečtí námezdní dělníci, pracovníci Stasi šířili protiturecké letáky od fiktivních pravicových skupin. Stasi posílala své agenty i do řad skutečných pravicových extremistů, aby tam posilovali bojovou náladu. Nejvíce lidí jsme měli v ultrapravicové skupině Wehrsportgruppe Hoffmann; dokázali jsme tak vybudit činnost pravicových radikálů správným směrem, prohlásil šéf Stasi Markus Wolf.

Nacistické slogany na webu zakázány

V Německu bylo zakázáno používat nacistické slogany pro názvy webových stránek. Ministryně spravedlnosti Herta Däubler-Gmelinová prohlásila, že pracovníci jejího úřadu oslovili internetovou společnost Denic se sídlem ve Frankfurtu, aby takové adresy odstranila a zabránila tomu, aby se v budoucnu dostaly na internet.Užívat nacistické slogany je v Německu trestné, přímým popudem k zákazu byla stránka pojmenovaná www.heil-hitler.de.

David Irving se nevzdává

Popírač holocaustu David Irving, který nedávno prohrál v Londýně proces s historičkou Deborou Lipstadtovou a jejím nakladatelem (viz Rch 5/2000) je rozhodnutý se proti soudnímu verdiktu odvolat. Aby získal podporu, podnikl v létě přednáškové turné po USA. V květnu se v Jižní Karolíně zúčastnil konference, kterou zorganizovali pracovníci tamního Institutu pro přezkoumání historie, který je považován za baštu revizionistů.

Woody Allen kritizuje Liebermana

Známý americký filmový režisér židovského původu Woody Allen, který je dlouholetým stoupencem Demokratické strany, kritizoval prezidentského kandidáta demokratů Ala Gorea. Allenovi vadí, že si Al Gore vybral jako viceprezidenta Josepha Liebermana. Je to ostuda pro Spojené státy, když v roce 2001 jásají nad tím, že na viceprezidenta kandiduje ortodoxní Žid. Takový přístup dělá z antisemitismu a rasismu prostředek boje namísto objektu, proti němuž je nutné bojovat," prohlásil režisér. Allenovi vadí i skutečnost, že Lieberman byl prvním demokratem v odpovědné funkci, který napadl prezidenta Clintona v době aféry s Monikou Lewinskou, a také jeho náboženský exhibicionismus.

Základní kámen nové synagogy

V Drážďanech byl položen základní kámen synagogy, která bude stát na místě původního chrámu, zbořeného nacisty při křištálové noci v listopadu 1938. Stavba moderně pojaté budovy bude velmi drahá - náklady se odhadují na 10,8 milionů dolarů. V Drážďanech nyní žije asi 300 Židů.

Antidefimační liga o Pavlu Dostálovi

Antidefamační liga si znovu všímá dění v České republice. V prohlášení z konce července protestuje proti dalším útokům na Romy; v dokumentu je zdůrazněno ohrožení rodiny romského aktivisty Ondřeje Gini a mírný rozudek nad vojákem, který v listopadu 1998 ztloukl amerického učitele, který bránil skupinu Romů. Pracovníci ligy také komentují článek ministra kultury Pavla Dostála, uveřejný v Právu 14.7. pod názvem Když ještě Židy nebyli. Jeho názory pokládají za urážlivé k Židům a žádají, aby se ministr za svá prohlášení veřejně omluvil.

Prezidentova omluva

Argentinský prezident Fernando de la Rua vyjádřil lítost nad chováním svých předchůdců v době druhé světové války a po ní. Během války byli v zemi u moci profašisticky orientovaní politici (mj. Juan Perón) a po jejím skončení nalezlo v Argentiněazyl mnoho nacistů (mj. Adolf Eichmann a Josef Mengele). Prezident se jménem Argentiny omluvil za nacistické zločince, kteří přijeli do této země a stále se mezi námi skrývají.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.