Zprávy ze světa

Maďarské učebnice a Židé

V rámci projektu Amerického židovského výboru se Monika Kovacsováz univerzity Eotvos Lorand v Budapešti zabývala padesáti učebnicemi, podle nichž se na maďarských školách v letech 1997a 1998 děti učily dějepis, zeměpis a literaturu. Zajímalo ji, co se z učebnic žáci dozvědí o Židech. Výsledek její práce nebyl příliš uspokojivý. Židé jsou v textech systematicky zmiňováni jako vrazi Ježíše Krista, o šoa se dočtou pramálo, a z toho mála si žáci odnášejí poznatek o Židech jako nepřátelích Německa.

I americké firmy

V nedávné době si představitelé významných amerických společností Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Eastman-Kodak, IBM uvědomili nepříjemnou věc: filiálky těchto firem fungovaly v době nacismu v Německu a jejich mateřské společnosti v USA nad nimi neměly kontrolu. Je tedy možné, že zaměstnanci německých filiálek spolupracovali s nacisty a že se z jejich zisku obohacovaly i mateřské společnosti v Americe. Zmíněné firmy proto zvažují, že přispějí do nadace, z níž jsou odškodňovány oběti nacistické hospodářské politiky.

Téměř čtvrt milionu

Podle výzkumu Ústředního statistického úřadu v Izraeli žije v zemi na 230 000 osob, které na vlastní kůži zažily nacistický režim (1933-45). Tvoří 40 % obyvatel ve věku 75 let a více.

Opravený náhrobek Leopolda Hilsnera

Vydání knihy J. Kovtuna Tajuplná vražda (Sefer, 1994), v níž autor zachytil okolnosti a historii polenského procesu a tragický osud Leopolda Hilsnera, křivě nařčeného z rituální vraždy, mělo jeden praktický důsledek: lékař Petr Vašíček, český rodák žijící ve Vídni, se začal zajímat o osud Hilsnerova hrobu. Podařilo se mu zjistit, že Leopold Hilsner byl pochován na Zentralfriedhofu a našel hrob a náhrobní kámen, který byl v dezolátním stavu. Rozhodl se, že to tak nenechá. Podařilo se mu zainteresovat řadu osobností, Eduarda Haranta ze Společnosti česko-rakouského přátelství, předsedu školního úřadu ve Vídni dr. Scholzeho aj., dokonce i bývalého starostu Vídně Helmuta Zilka. Zakázku na obnovu náhrobku získala odborná stavební škola ve vídeňské čtvrti Kagran, jejíž žáci náhrobek dokončili na jaře 2000. Dne 21. června 2000 byl hrob znovu odhalen, aktu se zúčastnili vrchní zemský rabín Paul Chaim Eisenberg, první rada velvyslanectví Izraele v Rakousku Yoel Lion, zástupci Kulturního klubu Čechů a Slováků a Českého centra, starosta města Polná pan Skočdopole aj. Zástupci velvyslanectví ČR bohužel nepřišli.

Film o Anne Frankové

Filmový režisér Steven Spielberg oznámil, že se chystá natočit film o Anne Frankové. Na rozdíl od již existujících snímků na motivy jejího slavného deníku má Spielbergův film zachytit Annin život v úplnosti - od dětství až po smrt v koncentračním táboře. Film má být hotov za rok a potrvá tři hodiny; režisér si vymínil, že jeho projekci nebudou přerušovat reklamní šoty.

Připomeňme, že S. Spielberg je také zakladatelem nadace, jejíž pracovníci zachycují na videozáznam vyprávění lidí, kteří přežili šoa. Od roku 1994 je takto zpracováno 50 000 svědectví přeživších z 57 zemí Evropy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.