Vyjádření FŽO v ČR k vydání knihy Mein Kampf

Nakladatelství Otakar II. vydalo ve velkém nákladu knihu, která je prodchnuta rasovou nenávistí, totalitarismem a antisemitismem. Na základě tezí, které obsahuje, byly pronásledovány, dlouhodobě za nelidských podmínek vězněny a umučeny miliony nevinných lidí. Rozhodující většina Židů v Evropě byla vyvražděna v táborech smrti vyznavači nacistické ideologie, kterou Adolf Hitlerformuloval právě v knize Mein Kampf. Mezi jejím textem a vyhlazovacími tábory existuje přímá souvislost. Pokud tato kniha vychází bez patřičného komentáře, který by ji zasadil do historických a ideologických souvislostí a zároveň ukázal, jak vypadalo uskutečňování této ideologie v praxi, jedná se podle našeho názoru jednoznačně o skutek, který šíří a podněcuje národnostní a rasovou nenávist a uráží především dosud žijící oběti nacistického pronásledování. V židovské pospolitosti v České republice, kterou FŽO zastupuje, neexistuje prakticky nikdo, kdo by nebyl přímo či nepřímo postižen holocaustem. V českých zemích povraždili nacisté 80 000 Židů a židovská komunita se z této katastrofy dodnes nevzpamatovala. Je na místě uvést, že ti, kdo přežili, netušili, že na sklonku jejich životů se opět objeví na knihkupeckých pultech v masovém nákladu kniha, která se stala noční můrou jejich zmařených životů.

Po letech totality je demokracie v České republice stále velmi křehká. Fašizující a rasistické postoje nejsou tak velkou vzácností a jejich nositelé mají tendenci se organizovat. Vedle nacistických symbolů a pozdravů mají nyní - zcela legálně - k dispozici i text, který, vedle toho, že označuje celé národy za podřadné, méněcenné a (především Židy) zodpovědné za všechno zlo světa, obsahuje i návod, jak postupně ovládnutím ulice, násilím a nátlakem likvidovat demokracii a získat politickou moc. Kdo může zodpovědně tvrdit, že taková četba nesvede a neovlivní další mladé lidi?

Židé v České republice se vydáním knihy Mein Kampf cítí hluboce dotčeni a poškozeni. Mají totiž s jejími čtenáři z let 1933-1945 zcela konkrétní a strašlivé zkušenosti.

Klíčová slova

Adolf Hitler, Otakar II.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.