Seminář v Bejt Terezín

Ve dnech 23.- 30.3. konal se v Bejt Terezín v kibucu Givat Chaim - Ichud mezinárodní vzdělávací seminář. Semináře se kromě dvou účastníků z České republiky (Jan Munk a Vojtěch Blodig) zúčastnili historici a učitelé historie z Německa, Rakouska a Izraele. Program semináře byl konstruován tak, aby ke každé z přednášek bylo možné otevřít relativně důkladnou diskusi. Na začátek je třeba vyzdvihnout vystoupení Alisy Schillerové, která se zabývala historií Terezína řadu let jako výkonná ředitelka Bejt Terezín (hovořila především o své osobní zkušenosti z terezínského života). Nili Kerenová referovala o současných izraelských diskusích na téma věkové limity pro vzdělávání o holocaustu a jeho formy. Zajímavé byly přednášky (a následné diskuse) o proměnách vnímání holocaustu v izraelské společnosti - na toto téma přednášeli komentátor izraelské televize David Witzum a dva izraelští spisovatelé druhé generace Savyon Liebrechtová a Etgar Keret. Nathan Durst mluvil o současných psychologických důsledcích holocaustu v životě bývalých vězňů a dopadech na druhou a někdy i třetí generaci. Diskusi a značné rozpaky vyvolalo vystoupení Yona Katze, který se pokusil o náboženskou interpretaci holocaustu.

Setkání na semináři v Bejt Terezín přineslo nové pohledy na spektrum možných přístupů k dané tematice, a tím i možnost lepší a přesnější definice vzdělávacích cílů i prostředků.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.