Kauza Tisova tabuľa

Zastupiteĺstvo v Žilině chce oživit´ mýtus vodcu

Stanovisko ÚZ ŽNO

Židovská komunita na Slovensku sa v týchto dňoch stala svedkom opätovného pokusu o oživenie mýtu fašizmu. Poslanci žilinskej radnice odhlasovali akciu určenú na glorifikáciu dobového vodcu a prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa. Pripomíname, že Jozef Tiso je aj dnes právoplatne odsúdený a popravený zločinec, že je osobou, ktorá symbolizuje slovenský fašizmus v jeho tesnej väzbe na nacistickú ríšu. Trvalá snaha predstaviteľov žilinskej radnice, ktorí sú súčasťou parlamentnej Slovenskej národnej strany a Hnutia za demokratické Slovensko, má byť posúdená so všetkou vážnosťou. Nie je to krok, ktorý by mohol byť vo svojich dôsledkoch porovnateľný s inými, dobre známymi excesmi žilinského primátora. V tomto prípade sa jedná o cieľavedomú snahu o rehabilitáciu fašizmu. Je to cynická snaha, ignorujúca utrpenie, ktoré fašizmus priniesol celej Európe, a ignorujúca aj skutočnosť, že základným pilierom súčasnej európskej spolupráce je protifašistická orientácia všetkých štátov Európskej únie.

To, čo sa chystá v Žiline, nie je izolovanou snahou duševne chorej osoby, je to opakovaný a cieľavedomý útok na integračné snahy a úspechy Slovenska v posledných mesiacoch. Vieme, že politické strany sympatizujúce s rôznymi odrodami fašizmu jestvujú v mnohých krajinách. Len nedávno sme boli svedkami protestov európskych krajín a inštitúcií, ktoré kriticky vnímali nástup strany Jörga Haidera do vládnej koalície v Rakúsku. Aj medzinárodnej povesti Slovenska by opätovne uškodilo, keby sa kroky na glorifikáciu J. Tisa nepodarilo zastaviť

Apelujeme na občanov, ale predovšetkým na inštitúcie, aby nedovolili hrubé narušenie zákona zakazujúceho propagáciu fašistických hnutí. Apelujeme na prokuratúru, aby nechápala spomenutý zákaz v akademickej forme, ale preniesla ho do života. Rovnako žiadame Ministerstvo spravodlivosti SR, aby sa zasadilo o prenesenie platných zákonov do života, nech obete fašizmu nemusia byť svedkami výsmechu spravodlivosti, nech miesto obetí nie sú oslavovaní pôvodcovia zla, nech zákon nie je prázdnym zdrapom papiera.

Najväčšie právne možnosti na revidovanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva má Národná rada Slovenskej republiky. Revidovanie hanebného návrhu zo Žiliny by bolo naplnením práv a povinností nášho zákonodárneho orgánu. Dôsledkom by bol jasný signál, že Slovensko odmieta propagáciu fašizmu a hlási sa k odkazu protifašistického Slovenského národného povstania.

ÚZ ŽNO v SR, Bratislava, 18. 2. 2000

Boj o tabuĺu

Sedemnásteho februára bola v slovenských médiach zverejnená správa o rozhodnutí mestského zastupiteľstva v Žiline. Podľa skoro jednohlasného rozhodnutia 45 komunálnych poslancov má byť na Katolíckom dome v Žiline 14. marca 2000 (výročie vzniku Slovenského štátu) slávnostne odhalená pamätná tabuľa Jozefovi Tisovi. Zo 45 poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline je 39 za Slovenskú národnú stranu a Mečiarovo HZDS. Zvyšných šesť poslancov z rôznych strán sa pripojilo k súhlasu, až na jedinú výnimku - reprezentanta Demokratickej strany, ktorý sa zdržal hlasovania. Na čele zastupiteľstva stojí na Slovensku dobre známy primátor Žiliny Ján Slota. Je to bývalý predseda SNS, jeden z jej popredných politikov, ktorý aj dnes vlastní mandát a imunitu poslanca Národnej rady SR.

Reakciou na škandalózne rozhodnutie zo Žiliny bola postupne narastajúca intenzita protestov, ktoré stále neutíchajú. Medzi prvými protestovali aj ÚZ ŽNO v Slovenskej republike a Demokratická strana. Proti oslave fašistického vodcu a prezidenta sa postavili prominentní politici na čele s prezidentom R. Schusterom a premiérom M. Dzurindom, protestovala Rada vlády pre národnostné menšiny, Strana demokratickej ľavice, Strana občianského porozumenia, Zväz vojakov Armády SR, Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, členovia Krajského Grémia tretieho sektora v Žiline, členovia organizácie The Hidden Child, Zväz protifašistických bojovníkov a ďalšie organizácie. Bratislavská pobočka Bnai-Brith sa obrátila na katolíckych biskupov Slovenska, aby zabránili umiestniť tabuľu Tisovi na dome, ktorý je majetkom katolíckej cirkvi. Protesty prišli aj zo zahraničia, okrem iných protestovali aj Izraelčania pochádzajúci z Československa. Ich protest odovzdal predseda spomenutej organizácie N. Steiner priamo do rúk prezidenta R. Schustera. Okrem toho protestovali viaceré profesné organizácie a združenia.

Riaditeľ sekcie ľudských práva a národnostných menšín pri Úrade vlády SR Juraj Hrabko inicioval na generálnej prokuratúre SR skúmanie, či sa nejedná o trestný čin popagácie fašizmu alebo fašizmu podobného hnutia, čo je trestný čin spadajúci pod paragraf 261 trestného zákona. Podobných podnetov prišlo na prokuratúru niekoľko.Prvého marca bola zverejnená správa, že generálny prokurátor SR M. Hanzel vydal vyšetrovateľovi podnet na začatie trestného stíhania v danej veci. Zároveň sa prokuratúra začala zaoberať aj prípadom už jestvujúcich pamätných tabúľ a sôch, ktoré sú, respektíve boli na Slovensku inštalované vo viacerých miestách (Bytči, Oščadnici, Rajci, Bánovciach nad Bebravou, Čajakovciach pri Nitre a vo Varíne pri Žiline je ulica J. Tisu). J. Hrabko sa vyjadril, že ak prokuratúra nezastaví chystanú akciu v Žiline, bude iniciovať v Národnej rade zvolanie mimoriadneho zasadania, ktoré by zakázalo chystanú glorifikáciu J. Tisa. Národná rada SR je jediný orgán, ktorý má priame kompetencie zruši rozhodnutia komunálnych politikov.

J. Slota predbežne odmietol zrušiť chystanú oslavu. S obvyklou aroganciou vyhlásil za bláznov tých, ktorí dali na prokuratúru podnet na preskúmanie chystanej oslavy. Prostredníctvom tlače sa ohradil proti kritike zo zhraničia a zdôvodnil to slovami: V Rakúsku a Nemecku vidíme hromadu plakiet a tabúľ na oslavu alebo na pamiatku Hitlera.

Zaujímavé bolo sledovať reakcie niektorých politikov, ktorí sa síce vyslovili proti chystanému odhaľovaniu tabule, ale nepriamo naznačujú, že v "súčasnosti to nie je vhodné". Politici SNSsa alebo odmietali k danej problematike vyjadriť alebo obhajovali rozhodnutie Slotu a ostatných predstaviteľov Žiliny. Druhá opozičná strana - HZDS - sa ústami svojich predstaviteľov vyjadrila proti rozhodnutiu zo Žiliny, ale odmietla sankcionovať silnú skupinu svojich poslancov v mestskom zastupiteľstve v Žiline. To isté platí aj o Strane občianského porozumenia a Demokratickej únii, ktoré majú po jednom komunálnom poslancovi. Jedine Strana demokratickej ľavice vyvodila konsekvencie voči svojmu poslancovi a zbavila ho členstva v SDĽ.

Desiateho marca, teda štyri dni pred plánovaným odhalením pamätnej tabule J. Tisovi na Katolíckom dome v Žiline oznámili média, že poslanci mestského zastupiteľstva odhlasovali nové rozhodnutie: kontraverznú tabuľu nebudú odhaľovať. Návrh na zmenu rozhodnutia, rovnako ako pôvodný návrh na inštalovanie tabule predložil Ján Slota. Niektorí zo žilinských komunálnych poslancov sa však vyjadrili pre tlač v tom zmysle, že nové rozhodnutie len odsúva termín odhalenia .

14. marec prebehol v Žiline bez výtržností, malé skupiny občanov, ktoré si zapaľovaním sviečok uctili obete holokaustu chránila policajná pohotovosť. Podobne bola pod silným dohľadom polície aj manifestácia skinhedov, ktorí si 14. marca pred prezidentským palácom v Bratislave pripomenuli svojho vodcu a prezidenta.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.