Webová stránka pro majitele pojistek

Upozorňujeme čtenáře, že na webové stránce Mezinárodní komise pro pojistné nároky z období holocaustu na adrese www.icheic.org naleznou seznam jmen majitelů pojistek, na které se může vztahovat odškodnění, které tato komise vyhlásila. Zájemci nalistují na uvedené stránce soubor vztahující se k bývalému Československu a pak zadají hledané příjmení (při nejistotě, jak se příjmení psalo, stačí jen počáteční slabiky). Pokud naleznete hledané jméno mezi položkami, máte větší naději na získání odškodnění, pokud je však nenaleznete, neznamená to, že jste neuspěli. Seznam není úplný a stále se doplňuje. V každém případě můžete žádat o registraci a informace na adrese uvedené v inzerátu na straně 3.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.