Registr ztraceného umění

Registr ztraceného umění (RZU) vznikl roku 1991. Je to největší mezinárodní počítačová databáze uměleckých předmětů (tedy popisu a fotografií obrazů, soch, starožitností, šperků ad.), jež byly v minulosti uloupeny majitelům. Databáze byla vytvořena díky společnému usilí světových pojišťoven a profesních a uměleckých organizací a v současné době funguje v Londýně, New Yorku a Düsseldorfu, další kanceláře budou otevřeny v St. Petěrburgu. Obsahuje přes 100 000 položek a každým rokem jich zhruba 10 až 12 000 přibývá, od r. 1991 byly díky databázi identifikovány umělecké předměty v hodnotě více než 75 milionů britských liber. Databáze je soukromou společností, finance na provoz získává od pojišťoven a od velkých aukčních síní, s nimiž spolupracuje (Sotheby's, Christie's, Phillips a Bonhams).

Databáze slouží policii při pátrání po uloupených předmětech; sběratelé či pracovníci muzeí a galerií si na ni mohou ověřit, zda předmět, který chtějí koupit či zapůjčit, je v rukou pravého majitele; zamezuje obchodování s ukradeným uměním a je vynikající pomůckou pro pojišťovny. Od roku 1998 pracuje při základním registru samostatná databáze Registr uloupeného umění (RUU), která shromažďuje položky uloupené vlastníkům za 2. světové války.

Každý, kdo ví, že mu byly v letech 1933-1945 uloupeny umělecké předměty, má nyní možnost zaslat do registru jejich popis, nejlépe s fotografií (zařazení je bezplatné) a umožní tak po uloupeném předmětu pátrat - pracovníci databáze každodenně identifikují mezinárodní aukce a kontrolují původ dražených předmětů.

Na Federaci židovských obcí ČR můžete získat anglicky psané formuláře. Žadatelé o zařazení do databáze vyplní následující údaje: jméno, adresu, telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu, národnost, místo pobytu před květnem 1945, jméno člověka, jemuž měl být předmět uloupen, okolnosti a doba krádeže, popř. svědectví a dokumenty potvrzující vaše prohlášení, podrobný popis uloupeného předmětu, rozměry, fotografii či nákres předmětu a jeho hodnotu. Psát můžete francouzsky, německy, vlámsky, holandsky, italsky, švédsky, česky, hebrejsky, jidiš, maďarsky a španělsky. Adresa registru (na ni směřujte i své informace): The Art Loss Register, 12 Grosvenor Place, London SW1X 7HH, Great Britain; telefon: 020 235 3393, fax: 020 235 1652; e-mail: artloss@aol.com. Adresa americké kanceláře: The Art Loss Register, 666 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10103, USA. Tel. 212 2262 4831, fax: 212 262 4838; e-mail: alrnewyork@aol.com. Formulář lze stáhnout také z internetu na adrese: www.artloss.com.

(Registr spolupracuje s Výborem pro navrácení uměleckých předmětů při Světovém židovském kongresu a s Kanceláří nároků obětí holocaustu při Státním bankovním odboru New Yorku. Pokud výslovně nenapíšete, že s tím nesouhlasíte, budou vaše informace postoupeny i zmíněným oganizacím pro jejich vlastní databáze.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.