Památník Terezín a Jad Vašem

Ve dnech 29.6.-1.7.1999 navštívil dr. Jan Munk v rámci služební cesty do Izraele památník obětí holocaustu Jad vašem v Jeruzalémě. Cílem cesty bylo projednání spolupráce mezi Památníkem Terezín (PT) a Jad vašem. Setkal se s Dr. Y. Lozowickem, který řídí projekt komputerizace databáze o osobách perzekvovaných v rámci holocaustu. V současné době probíhá přepisování jmen a dalších údajů z vyplněných formulářů, které byly získányv celém světě. Jad vašem pro tento účel pronajalo zvláštní budovu, ve které několik stovek lidí pracuje u jednotlivých počítačů. Další skupina expertů kontroluje a průběžně koriguje přepsané záznamy. Předpokládá se, že první část tohoto seznamu by měla být do konce tohoto roku přístupná na internetu.

S ředitelem Jad vašem Avnerem Shalevem byly projednány otázky týkající se spolupráce mezi Památníkem Terezín a Jad vašem i účasti izraelských expertů na říjnové konferenci v Praze. Bylo dohodnuto, že se konference Fenomen holocaust zúčastní prof. Bauer a nejméně jeden zástupce mezinárodní školy pro studium holocaustu. J. Munk přislíbil, že v rámci svých možností bude informovat odpovědnépracovníky o možnosti doplnit česko-izraelskou smlouvu o kulturní spolupráci o ustanovenízakotvující spolupráci mezi oběma zeměmi ve výzkumu a výuce holocaustu. Jednání s prof. Bauerem se týkalo rovněž otázek postgraduálního jednosemestrového studia v Jad vašem (půlroční stipendium). V PT jsou uloženy informace o tomto programu, potřebné požadavky i formuláře k vyhotovení žádosti.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.