Jednání Evropského židovského kongresu v Budapešti

Ve dnech 4.- 5.7.1999 se na výzvu Ignatze Bubise, prezidenta Evropského židovského kongresu (EJC), konalo v Budapešti jednání Generální rady této organizace. Na programu byly současné problémy evropských židovských komunit: otázka restitucí a úlohy evropského kongresu v tomto procesu, vývoj antisemitismu, kříže v Osvětimi apod. Velmi zajímavé bylo vystoupení zvláštního vyslance Evropské unie pro otázky mírového procesu na Blízkém východě, který se zabýval vývojem vztahů mezi Evropskou unií a Izraelem.

Při budapešťském jednání bylo možno pozorovat týž trend jako na zasedání Evropské rady židovských obcí (ECJC) v Nice (viz Rch 7/99), tj. tendenci k postupnému sbližování těchto dvou evropských zastřešujících organizací. To se odráží mj. v usnesení o zřízení společné komise,která se bude zabývat problematikou restitucí židovského majetku. Podle představ některých mluvčích (např. J. Benatoff) by tato komise měla spolu s místními reprezentacemi pracovat na řešení konkrétních problémů. Pokračující spolupráce Evropského židovského kongresu a Evropské rady židovských obcí signalizuje možnost postupně vytvořit jednotnou evropskou židovskou organizaci.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.