Zasedání rady FŽO

Rada FŽO v ČR, která zasedala 8.11.1999, schválila nový Statut FŽO, na kterém po řadu měsíců pracovala zvláštní komise. Návrhy na změny byly pravidelně zasílány jednotlivým ŽO k vyjádření. O změnách a základních principech statutu přinese Rch podrobnější zprávu v některém z příštích čísel.

Rada dále schválila smlouvu o vzájemné koordinaci a spolupráci mezi FŽO v ČR a WJRO (Světovou židovskou restituční organizací) ve věci restituce židovského majetku na území České republiky.

Do správní rady Židovského muzea v Praze byli pro období 1999-2004 za FŽO v ČR delegováni paní Eva Lorencováa dr. Jan Munk.

Závěrečným bodem jednání byla příprava rozpočtu FŽO na rok 2000. Tajemník FŽO dostal za úkol předložit příštímu zasedání seznam jednotlivých položek s podrobným zdůvodněním předpokládaných výdajů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.