Valná hromada EJC

Ve dnech 17. - 19. 10. se v londýnském Hillel House sešli prezidenti evropských židovských komunit, aby projednali nejdůležitější otázky současného vývoje. První část jednání probíhala v sekcích - jedna se zabývala vývojem antisemitismu v Evropě, druhá se věnovala organizačním problémům Evropského židovského kongresu a v poslední se diskutovala o spolupráci s Evropskými institucemi.

V plénu byl pak projednán vývoj situace v oblasti restitucí židovského majetku. Hlavním řečníkem byl Israel Singer, generální sekretář Světového židovského kongresu. Před ním mluvil ještě Anthony Layden, vedoucí západoevropského oddělení ministersva zahraničí Velké Britanie. Shlomo Berlinger a Jan Nisell prezentovali rovněž švédský projekt žijící historie, jehož cílem je zajistit pro švédskou školní mládež, ale také návštěvníky evropských institucí v Bruselu, studijní materiály o problematice holocaustu.

Hlavní bod programu tohoto setkání bylo projednání zprávy o činnosti v uplynulém období a volba nového prezidenta. Nominováni byli Ignatz Bubis, viceprezident EJC (Německo) a Henri Hajdenberg, viceprezident EJC (Francie). V tajných volbách byl zvolen Ignatz Bubis. Za FŽO v ČR se jednání účastnil její předseda dr. Jan Munk.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.