Nad hrobem obětí

Dne 10. května 1999 jsme se společně s občany obce Chřibská u Děčína pomodlili u hrobu svých bratří z koncentračního tábora Schwarzheide, kteří byli zavražděni strážemi SS v Chřibské dne 24. dubna 1945.

Nacistickému běsnění tehdy na sklonku války podlehlo 23 našich bratří. Jejich tělesné pozůstatky byly po válce exhumovány a pohřbeny na zdejším katolickém hřbitově ve společném hrobě. Sedmnáct z nich má svá jména na pomníčku. U šesti zavražděných se nám jména nepodařilo zjistit a domníváme se, že jsou to vězni z jiného koncentračního tábora.

Na vnější straně zdi hřbitova je pamětní deska se jmény čtyř našich bratří a jedné bezejmenné oběti z řad našich spoluvězňů, kteří zde byli ubiti strážemi SS. U této desky přednesl bratr Mikuláš RothJiskor.

Na hřbitově se po projevu starosty obce Jana Navrátila pomodlil náš kantor Mikuláš RothEl mole rachamim a přednesl Kadiš.

Vzpomínky se zúčastnil též velký počet místních obyvatel, k nimž hovořil účastník tehdejšího pochodu Pavel Stránský.

Po skončení pietního aktu jsme se sešli s občany Chřibské na místní radnici, poděkovali jsem jim za péči o posvátná místa, kde nalezli naši bratři místo věčného odpočinutí.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.