Správy z Kozej ulice

Zástupcovia ÚZ ŽNO sa ôsmeho mája zúčastnili v obci Bošany (okres Topoľčany) pietnej oslavy. Oslava bola spojená s odhalením pamätnej tabule pripomínajúcej trinásť židovských rodín žijúcich v Bošanoch až do obdobia deportácie slovenských Židov v roku 1942. Tabuľa je umiestnená v blízkosti pamätníka vojakom padlým v oboch svetových vojnách.

Dnes nežije v Bošanoch ani jeden obyvateľ židovského pôvodu, ale pietneho aktu sa zúčastnil aj posledný žijúci člen niekdajšej židovskej komunity, pán Eduard J. Syman, energický a živo reagujúci človek s dobrou pamäťou. Slávnostný akt odhalenia sa konal za početnej účasti miestných obyvateľov, predstaviteľov obce a miestneho katolíckeho duchovenstva.

Ústredný zväz pozitívne hodnotí skutočnosť, že iniciatíva k vybudovaniu pamätnej tabule, ako aj finančné pokrytie na jej vybudovanie vyšli z miestneho zastupiteľstva na čele so starostom Bošian Ing. P. Štrosom.

V priebehu apríla a mája pokračovali iniciatívy členov ÚZ ŽNO, ktorými sme sa snažili ovplyvniť legislatívnu prípravu dlho odkladaného Zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov. S nemalým osobným nasadením sme intervenovali na Ministerstve spravodlivosti SR, kde sme sa snažili o pozmenenie základnej filozofie predkladaného návrhu zákona. Žiadali sme, aby do platnosti zákona spadali aj osoby, ktoré prežili Slovenský štát priamo na území Slovenska, žili v nedôstojných a ponižujúcich podmienkach, v ilegalite, s falošnými papiermi, bunkrovali, skrývali sa, slúžili v (Šiestom) pracovnom prápore a pod. Okrem toho sme žiadali, aby dikcia predkladaného návrhu zákona nehovorila len o krivdách, ktoré páchali nacisti, ale aj o rasovom zákonodárstve Slovenskej republiky a nadväzujúcom utrpení židovských občanov na území Slovenska. Posledný vývoj v predmetnej veci predstavuje list Ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského predsedovi ÚZ ŽNO Dr. Alexandrovi, kde minister informuje o rozhodnutí neprijať našu požiadavku, aby do zákona boli zahrnuté aj osoby, ktoré sa za obzvlášť neľudských podmienok museli ukrývať na území Slovenska počas existencie vojnového Slovenského štátu. Toto rozhodnutie odôvodnil minister obmedzenými možnosťami štátneho rozpočtu SR a obavami, že po prijatí nami navrhovanej klauzuly by značne stúpol počet oprávnených osôb. Spomenutý zákon sa týka nielen obetí rasovej perzekúcie, ale aj partizánov, odbojárov a ich rodinných príslušníkov.

Dosiaľ prezentované návrhy dlho odkladaného zákona nás neuspokojujú a budeme sa snažiť o urýchlenie, ale ja zlepšenie jestvujúceho stavu legislatívneho procesu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.