Samuel Gutman

(1926 - 1999)

Dne 2.4.1999 zemřel předseda židovské obce v Libercipan Samuel Gutman. Následující, mírně zkrácenou a upravenou, smuteční řečí, kterou na jeho pohřbu pronesla paní René Dvořáková, bychom chtěli dodatečně uctít jeho památku.

Pan Samuel Gutman se narodil29. října 1926 v obci Lecovice na tehdejší Podkarpatské Rusi. Rodiče byli rolníci a otec navíc obchodoval se dřevem. Rodina, jak bylo tehdy obvyklé, byla početná, ale dnes už ze šesti dětí žije (v Rusku) jen sestra pana Gutmana. Ostatní sourozence rozvál vír válečných událostí do celého světa, kde také zemřeli.

Válečné události samozřejmě zasáhly i našeho předsedu - prošel Osvětimí a Mauthausenem. Vrátil se s podlomeným zdravím do rodného kraje, kde však dlouho nepobyl, neboť se rozhodl přesídlit do Čech. Tuberkulózu, kterou si s sebou z války přinesl, pak léčil dva roky v Tatrách. Po návratu do nového domova v Liberci prošel celou řadou zaměstnání, začínal jako dělník v místní Textilaně, později byl na okresním národním výboře a pak dlouhá léta pracoval ve výkupu zemědělských výrobků. Doplnil si vzdělání a maturoval na hospodářské škole ve večerním studiu.

Funkci předsedy Židovské obce v Teplicích převzal po svém předchůdci v roce 1971. Pracoval tedy v této funkci dlouhých 28 let a chtěla bych zdůraznit, že vždy k prospěchu celé obce a všech jejích členů. Zasloužil se mezi jiným o to, že se teplická obec mohla konečně po roce 1989 nastěhovat z provizoria do důstojnějších prostor v Matoušově ulici. To, že jsme prostory, stejně jako další objekty, získali zpět, je prakticky zásluhou pana Gutmana. Je rovněž jeho věčnou zásluhou, že hřbitov, na kterém jej dnes pochováváme, byl přiveden s finančním přispěním státu opět do důstojného stavu a že na pozemku synagogy, kterou v roce 1938 nacisté vypálili, se buduje nová synagoga - v rámci tak- zvané stavby smíření (nové knihovny). Jsme hrdi na fakt, že se poprvé po skončení 2. světové války staví východně od Ašenová synagoga, která bude sloužit zároveň jako židovské kulturní středisko. Bylo přáním zesnulého, aby prostřednictvím této symbiózy obec opět přilákala naše mladé členy a aby zůstala, jak tomu bylo před válkou, významnou složkou společnosti našeho města.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.