Proti Romům stejně jako kdysi proti nás

Řeč rabína Karola Efraima Sidona na tryzně v Terezíně 17. května 1998

Vážení přátelé, shromáždili jsme se zde, abychom si jako každoročně společně připomněli oběti nacistického pokusu o vyhlazení židovského národa a české oběti nacistické okupace za 2. světové války.

Vedle uctění jejich památky je hlavním smyslem těchto shromáždění burcování paměti a odpor k myšlenkám, ideologii a hnutím, jež v jakékoli podobě navazují na odkaz fašismu a nacismu. Jestliže byly tyto akce v poválečném období až vlastně donedávna zaměřeny na varování před neofašismem a neonacismem na západ od Čech, již několik let se - právě dnes, když se také naše země těší západním svobodám - dostávají do popředí obavy z neofašismu domácího. Jsme již několik let konfrontováni se skutečností, že tzv. vlastenecké rasistické předsudky, ideologie, hnutí a strašné skutky vcelku úspěšně rostou z domovské české půdy.

Nemluvím jen o úředně registrovaných nebo ilegálních neonacistických organizacích, jejichž stoupenci často beztrestně anebo s minimálními tresty terorizují naše spoluobčany Romy, zahraniční studenty s jinou barvou pleti a tu a tam i příslušníky naší komunity, ale především o tiché spolupráci, již jejich činnosti svou lhostejností k utrpení druhých a svými sympatiemi poskytují široké vrstvy obyvatelstva. V důsledku toho velmi často dbají orgány místní a státní správy a moci, justiční orgány a nezanedbatelné množství poslanců českého parlamentu více o ochranu útočníků než o ochranu obětí jejich útoků.

Uvědomuji si dobře, že neříkám nic nového, ale jako zástupce židovské komunity, jež byla v minulosti se stejnou lhostejností a se stejnou vnitřní nevraživostí, a navíc i lačností po opuštěném majetku vystavena většinou národa záhubě, chci připomenout, že jedním z důležitých faktorů současné duchovní kalamity v České republice je skutečnost, že český národ, vždycky spíše zaujatý vlastními ideálními iluzemi o svých dějinách a přirozených mravních hodnotách než tím, jak se ve své historii skutečně zachoval, nebyl schopen reflektovat postoje a činy, které se diametrálně rozcházejí s iluzemi, jež o své národní povaze všeobecně chová.

Jistěže v tom není sám. S podobným alibismem se Židé, i když v civilizovanější podobě, setkávají i jinde než v Čechách, a dokonce i v dobře míněných prohlášeních církví, motivovaných snahou o vyrovnání se s vlastní minulostí. Takřka denně jsme s ním konfrontováni v denním tisku a v médiích, když se mluví o mírovém procesu na Blízkém východě. Ale o tom teď nechci mluvit.

Pro nás Židy nejsou rozhodující slova pokání, neočekáváme omluvy, ale konkrétní činy, dokazující, že proces konfrontace s vlastní vinou byl skutečně nastoupen. V době, kdy se vlastenecká agresivita vybíjí především na Romech a antisemitismus tzv. vlastenců je - prozatím - jen průvodním, ale nutným přívažkem v rámci jejich ve své podstatě nacistické ideologie, cítíme se dříve než všichni ostatní ohroženi nenávistí, jež používá proti Romům týchž slov a prostředků, s jakými nacismus vyrukoval proti nám. Proto jsme přesvědčeni, že je třeba mobilizovat všechny síly a prostředky k tomu, aby Romové co nejrychleji získali ochranu zákonů, justice, legislativy a státní moci všude tam, kde na ni jako občané této země a lidské bytosti mají nezadatelné právo.

Prakticky to znamená veřejně podpořit sdružení aktivistů, kteří již léta mapují tento terén, upozorňují na strašlivé hříchy této společnosti a s minimem finančních prostředků, faktické podpory, a proto i úspěchů se snaží napomáhat právu a lidskosti v této zemi. Lze však učinit mnohem víc a apeluji v tomto směru především na církve a náboženská společenství bez rozdílu, která by se ze své podstaty měla stát hlasatelem lidskosti a vychovatelem k ní a legálním a respektovaným společenským garantem, že snahy o nápravu nebudou jen donekonečna omílaným tématem v médiích, stranických, vládních a parlamentních kruzích, ale konečně nabudou reálných forem.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.