Konečné řešení židovské otázky v českých zemích

Výběrová bibliografie

Adler, Hans G. Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství (Terezín 1941-1945. The Face of a Forced Community). Praha: Barrister & Principal, 2003, s. 380.

Bednařík, Petr. Arizace české kinematografie. Praha: Karolinum, 2003, s. 155.

Beneš, František; Tošnerová, Patricia. Pošta v ghettu Terezín. Praha: Profil, 1996, s. 200.

Bondyová, Ruth. Jakob Edelstein. Praha: Sefer, 2001, s. 487.

Brod, Toman; Kárná, Margita; Kárný, Miroslav. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau (The Terezín Family Camp in Auschwitz-Birkenau). Praha: Terezínská iniciativa - Melantrich, 1994, s. 208. Obsah sborníku (na stránkách Institutu Terezínské iniciativy).

Moulis, Miloslav; Tomášek, Dušan. K. H. Frank. Praha: Epocha, 2003, s. 444.

Hyndráková, Anna; Krejčová, Helena; Svobodová, Jana. Prominenti v ghettu Terezín (1942 - 1945). Praha: ÚSD AV ČR, 1996, s. 338.

Kárný, Miroslav. "Konečné řešení". Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991, s. 182.

Kárný, Miroslav. Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy, 1941-1945. Praha: Nadace Terezínská iniciativa - Melantrich, 1995, sv. I., II, s. 1559.

Klimek, Antonín. 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci – začátek konce Československa. Praha: Havran, 2003, s. 197.

Krejčová, Helena; Svobodová, Jana. Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939 - 1945. Praha: ÚSD AV ČR - Maxdorf, 1998, s. 225.

Hyndráková, Anna; Krejčová, Helena; Svobodová, Jana. Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Praha: ÚSD AV ČR - Maxdorf, 1997, s. 491.

Kryl, Miroslav. Osud vězňů terezínského ghetta v letech 1941-1944. Brno: Doplněk, 1999, s. 225.

Kotouč, Jiří; Křížková, Marie R.; Ornest, Zdeněk. Je mojí vlastí hradba ghett? Básně, prózy a kresba terezínských dětí. Praha: Aventinum, 1995, s. 207.

Gebhart, Jan; Kuklík, Jan. Druhá republika 1938 - 1939. Praha: Paseka, 2004, s. 320.

Kulka, Erich. Židé v československé Svobodově armádě. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 320.

Kulka, Erich. Židé v československém vojsku na západě. Praha: Naše vojsko, 1992, s. 254.

Lagus, Karel; Polák, Josef; Polák, Karel. Město za mřížemi (Stadt hinter Gittern). Praha: Naše vojsko - SPB, 1964, s. 365.

Nisko 1939/1994. Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1995.

Pojar, Miloš. Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2001, s. 315.

Seemann, Richard. Ghetto Litzmannstadt, 1941-1944. Dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu (Das Litzmannstädter Ghetto, 1941-1944. Dokumente und Zeugenaussagen betreffend das Leben der tschechischen Juden im Łódźer Ghetto). Praha: U?stav mezina?rodni?ch vztahu? ve spolupra?ci s Terezi?nsky?m pama?tni?kem, 2000, s. 307.

Židé v Sudetech. Die Juden im Sudetenland. Praha: Česká křesťanská akademie, 2000, s. 351.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.