Výstavy

Stálé výstavy:

Česká národní expozice v Osvětimi

Stálá expozice České republiky otevřená 8. května 2002 v kmenovém táboře Auschwitz, blok 16.

Slovenská národní expozice v Osvětimi

Nová stálá expozice Slovenské republiky otevřená 8. května 2002 v kmenovém táboře Auschwitz, blok 16.

Expozice Muzea ghetta v Terezíně

Výstava Terezín v konečném řešení židovské otázky.

Anna Franková - Odkaz pro současnost

Putovní výstava o Anně Frankové přibližuje téma holocaustu a je odkazem pro dnešní společnost.

Dějiny židů v Čechách a na Moravě II.

Expozice ve Španělské synagoze věnovaná dějinám Židů od emancipace (konec 18. století) až do současnosti. O výstavě na stránkách Židovského muzea v Praze.

Dočasné výstavy:

13. ledna - 20. února 2005 - Stopy holocaustu

Soubor fotografií Radovana Kodery, které zachycují současnou podobu několika bývalých nacistických koncentračních táborů a ghett, vystavuje Vzdělávací a kulturní středisko Židovského muzea v Praze, Maiselova 15.

15. prosince 2004 - 9. února 2005 -Łódź Ghetto Album

Pražská galerie Langhans vystavuje ve svých prostorách ve Vodičkově ulici 37 fotografie Henryka Rosse z lodžského ghetta. Snímky pořídil na popud Židovské rady, později negativy zakopal a po válce část z nich vydal v Izraeli. Expozice je doplněna vzpomínkou na české Židy v Lodži (ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze). Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin (v sobotu od 11 do 16 hodin) a každý čtvrtek od 17 hodin proběhne doprovodný program - přednášky a koncerty.Více informací na stránkách galerie.

9. prosince 2004 - 22. ledna 2005 -Kamarádi a kamarádky malé Helgy...

V Galerii Doré ve Vranově nad Dyjí bude otevřena výstava kreseb a zápisů z památníčku akademické malířky Helgy Weissové-Hoškové z let 1939-1943, která strávila v terezínském ghettu. Přístupná je denně kromě neděle od 15 do 17.30 hodin.

3. prosince 2004 - 6. února 2005 -Mýtus Leni Riefenstahl

Pražská Galerie Leica vystavuje v prostorách Galerie Louvre na Národní třídě 22 více než tři sta exponátů - fotografií, dokumentů, dopisů, plakátů a filmového materiálu - nedávno zesnulé kontroverzní filmařky Leni Riefenstahlové. Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin. Více informací zde.

2. října 2004 - Židovské památky ve fotografii

Vlastivědné muzeum v Nymburce připravilo na říjen výstavu fotografií, na nichž lze vidět synagogy, židovské hřbitovy a další židovské památky regionu. Autory jsou B. Rozkošná a P. Jakubec.

29. září - 31. října 2004 - Zmizelí sousedé v Olomouci

Putovní výstava projektu Zmizelí sousedé je otevřena v přízemí budovy Cyrilometodějské teologické fakulty, Universitní ulice 22, v Olomouci. Více informací na stránkách spolupořadatele - Společnosti křesťanů a židů.

7. června - 30. září 2004 - Tady žili Židé

Výstava zpřístupněná ve Velké plzeňské synagoze přibližuje památky dokumentující někdejší přítomnost židovské menšiny na území západočeského kraje: 'Výstava nabízí vlastně takové srovnání, jak některé židovské objekty vypadaly dříve a nyní. Některé z nich jsou již zbourané - například synagogy v Horažďovicích a v Sušici, naopak například synagogy ve Kdyni či v Radnicích jsou opraveny a slouží veřejnosti,' řekl autor fotografií Radovan Kodera. Více informací na stránkách ŽO Plzeň.

13. května 2004 - Vedem

V Muzeu ghetta v Terezíně bude otevřena výstava dokumentující úlohu časopisu Vedem, který vydávali chlapci z terezínského ghetta, v kulturním a společenském životě nejmladších vězňů.

14. dubna 2004 - Židé v boji proti nacismu

Vernisáž výstavy dokumentující život osobností židovského odboje za 2. světové války proběhne ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 18, od 18 hodin. Výstava předchází souhrnné expozici, která bude otevřena v Národním muzeu v roce 2005.

2. dubna - 9. května 2004 - Museli pracovat pro Říši

Státní ústřední archiv v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Kancelář pro oběti nacismu ČNFB pořádají ve výstavním sále Státního ústředního archivu, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec, výstavu mapující nucené nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války.

8. září 2003 - Výstava kreseb Alfreda Kantora

Alfred Kantor byl autorem pozoruhodného ilustrovaného deníku, v němž zachytil svůj život v Terezínském ghettu a koncentračních táborech Osvětim-Birkenau a Schwarzheide. Na stovkách kreseb zobrazil každodenní realitu ghetta a koncentračních táborů (viz článek v časopise Roš chodeš). Vernisáž výstavy se koná ve 14 hodin v galerii Židovské radnice.

4. září 2003 - Zlínsko - sběrné tábory - Osvětim

Výstava fotografií a dochovaných předmětů přibližující osudy Romů na Zlínsku za 2. světové války je otevřena do 25. září v kulturním a společenském středisku Alternativa ve Zlíně: V expozici budou nejen fotografie o transportu Romů ze Zlínska do Polska a Osvětimi, ale také snímky osobních předmětů těch, kteří šli na smrt. (...) Výstava chce zároveň vyvrátit tradovaný mýtus, že Romové nepatří ke kulturní historii Zlínska a nikdy zde nezakotvili. Na území tohoto regionu se nacházel cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu.

16. dubna - 16. června 2003 - Umlčené tóny

V Galerii Roberta Guttmanna je do 16. června 2003 otevřena výstava, která přibližuje život a tvorbu židovských hudebních umělců Gideona Kleina a Egona Ledeče, zejména v předválečném období.Více informací na stránkách Židovského muzea v Praze.

26. - 27. dubna 2003 - Oslavy 100. výročí narození klavíristy Rudolfa Serkina

Rudolf Serkin se narodil 28. března 1903 v Chebu. Proslavil se již svým debutem v roce 1915 ve Vídni. Později koncertoval v Evropě - v Německu, Švýcarsku, Československu a jiných zemích. V roce 1939 emigroval se svou rodinou před pronásledováním z rasových důvodů do Spojených států amerických.

Město Cheb organizuje spolu s Chebským muzeem, Státním okresním archivem v Chebu, Nadací Balthasara Neumanna a panem Christianem Limbeckem-Lilienau z Vídně odhalení pamětní desky na rodném domě Rudolfa Serkina. Odhalení desky se bude konat 27. dubna 2003 v 10 hodin a poté bude v Chebském muzeu otevřena výstava o R. Serkinovi. Těmto událostem bude předcházet slavnostní koncert 26. dubna v Západočeském divadle v Chebu v 19 hodin.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.