Aktuality

leden 2009

7. ledna 2009 - Brno: Mezigenerační přenos traumatu

Beseda s Věrou Roubalovou-Kostlánovou, která pracuje v Rafael institutu v Praze, kde již 11 let individuálně i po skupinách pracují s přeživšími holocaust i s jejich rodinami. Promluví o zkušenostech z této psychoterapeutické práce a hlavně o mezigeneračním přenosu traumatu. O tom, jak dalekosáhlé následky má trauma na fyzické i psychické zdraví, ale i na vztahy partnerské a jiné. Besedu vede Erika Bezdíčková, jedna z přeživších holocaust. Začátek v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Brně, Kpt. Jaroše 3. Vstupné 20 Kč.

13. ledna 2009 - Praha: Mája Dohnalová: dívka, která se narodila v máji

Čtvrtým pražským transportem odjíždí spolu s celou rodinou do Lodže. V srpnu 1944 se po likvidaci ghetta dostává do Auschwitz II Birkenau. Zanedlouho je převezena do Hannoveru, kvůli bombardování německého území se ale cílem transportu stane Bergen-Belsen. Na Mikuláše 1944 odjíždí do pobočného tábora ve vesnici Mehltheuer u Plavna, kde je osvobozena. S Májou Dohnalovou bude hovořit Miroslava Ludvíková, lektorka VKC pro otázky antisemitismu a šoa. Začátek besedy je v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15.

13. - 31. ledna 2009 - Brno: Výstava obrazů Michala Hajnala

Michal Hajnal (1935) prožil v dětství tragédii maďarských Židů i hrůzy druhé světové války. Téma holocaustu zůstává trvalou součástí jeho tvorby; v posledních letech se zrcadlí zejména v jedinečných kresbách i obrazových kompozicích. Výběr z jeho díla, které představuje Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Brně, tvoří dvacet litografických listů věnovaných tomuto tématu. Výstava je přístupná denně kromě každého sudého pátku.

22. ledna 2009 - Brno: Nezapomínání

Dokumentární film Tomáše Škrdlanta, režiséra, kameramana i střihače, zprostředkovává divákům úryvky velmi osobních vzpomínek tří žen a dvou mužů - Maud Beerové, Maji Dohnalové, Marty Kottové, Martina Glase a Pavla Wernera - na dětství prožité za holocaustu. Film měl premiéru v říjnu 2008. Projekce se koná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Brně, Kpt. Jaroše, 3, od 18 hodin.

20. ledna 2009 - Praha: Kronika povstání podle Marka Edelmana

Čtvrtým snímkem z cyklu Filmy smrti, naděje a života - cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu bude dokumentární film režisérky Jolanty Dylewské sestavený z vyprávění posledního vůdce povstání ve Varšavském ghettu - Marka Edelmana. Vzpomínky jsou doplněné záběry ze života ghetta, které byly natočeny Němci. Úvodní slovo Mgr. Miroslava Ludvíková. Program se koná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, od 18 hodin.

27. ledna 2009 - Rychnov nad Kněžnou: Uctění památky obětí holocaustu

V Rychnově nad Kněžnou si u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti představitelé města a veřejnost připomněli židovské občany města, kteří zahynuli během druhé světové války. Starosta města Jiří Rokl v doprovodu místostarosty Miroslava Richtera a bývalého místostarosty Jaroslava Kosa položil kytici u památníku 58 rychnovským obětem holocaustu, zahynuvším za druhé světové války. Památník byl vybudován před rychnovskou synagogou a odhalen v květnu 2001 u příležitosti 4. poláčkovského sympozia. Autorem dvakrát lomené bronzové desky je Zdeněk Kolářský z Kostelce nad Orlicí, kombinace pískovce, dřeva a prvků ostnatého drátu symbolizuje koncentrační tábor. Text na desce v češtině, angličtině a hebrejštině zní: Toto jsou jména rychnovských Židů, našich spoluobčanů, kteří byli povražděni německými nacisty v koncentračních táborech v letech 1939-1945. Tak přestala existovat zdejší židovská obec. U Karla Poláčka tu je uveden poprvé správný údaj o jeho úmrtí, 21. leden 1945.

27. ledna 2009 - Praha: Koncert ke dni holocaustu

Židovské muzeum v Praze a Židovská obec v Praze ve spolupráci s profesorkou Zuzanou Růžičkovou pořádají u příležitosti Mezinárodního dne obětí holocaustu slanostní koncert, na kterém zazní skladby terezínských autorů Gideona Kleina, Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa v podání Kocianova kvarteta, cembalistky Moniky Knoblochové a dalších hostů. Program začíná v 18 hodin ve Španělské synagoze v Praze. Vstup volný.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.