Nové knihy

listopad 2008

listopad 2008 - Knižní novinka: D. Lorenz: David Friedmann (1893-1980)

Publikace se věnuje předválečnému působení malíře Davida Friedmanna v berlínských novinách a časopisech, pro které vytvářel série portrétů osobností tehdejšího kulturního a sportovního života.

 • Lorenz, Detlef. David Friedmann (1893-1980). Ein Berliner Pressezeichner der 1920er Jahre. Teetz, Berlin: Heinrich a Heinrich, 2008, s. 64.

.

listopad 2008 - Knižní novinka: J. Gross: Strach

Kniha, která před nedávnem rozvířila vlnu protichůdných reakcí nejen v Polsku, se dostává v překladu Vlastimila Dominika a Markéty Páralové-Tardy do rukou českého čtenáře. Autor popisuje největší poválečný protižidovský pogrom, ke kterému došlo v červenci 1946 v polských Kielcích a na jeho základě analyzuje polský poválečný antisemitismus.

.
 • Ukázka z knihy na holocaust.cz

 • listopad 2008 - Knižní novinka - K. Čapková, M. Frankl: Nejisté útočiště

  Po nástupu nacismu k moci v roce 1933 proudily tisíce občanů Německa a Rakouska přes hranice a hledaly nový domov také v tehdejším Československu. Autoři této knihy na základě rozsáhlého výzkumu dokládají, že vztah československých úřadů k těmto lidem nebyl zdaleka tak tolerantní a vstřícný, jak se doposud všeobecně mínilo. Všímají si také role pomocných organizací a zvláštního postavení uprchlíků židovského původu.

  • Čapková, Kateřina; Frankl, Michal. Nejisté útočiště. Praha - Litomyšl: Paseka, 2008, s. 424.

  .

  listopad 2008 - Knižní novinka: H. J. Herrmann: Můj boj proti konečnému řešení

  Vzpomínková kniha Heinze J. Herrmanna, vězně Terezína, Osvětimi a Dachau, který se po válce vrátil do rodné Opavy, ale po komunistickém puči se rozhodl odejít do Izraele. Herrmannovy vzpomínky jsou výpovědí člověka, který doufal, že svým autentickým svědectvím pomůže ochránit svět před opakováním podobné katastrofy.

  • Herrmann, Heinz J. Můj boj proti konečnému řešení. Z Opavy a Prostějova přes Terezín, Osvětim-Birkenau a Dachau do Izraele. Brno: Barrister a Principal, 2008, s. 132.

  .

  Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.