Aktuality

květen 2007

3. května - 22. července 2007 - Výstava v Praze: Od té doby věřím na osud...

Výstava, která nese podtitul Transporty protektorátních Židů na území Polska v letech 1941-1942, navazuje na předchozí expozici věnující se transportům českých Židů do Pobaltí. Vypráví historii třiceti transportů. kterými odjelo za období od října 1941 do října 1942 z území Protektorátu přibližně 38 010 osob, z nichž jen 349 přežilo. Výstava je přístupná v Galerii Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1, denně kromě sobot a židovských svátků od 9 do 18 hodin. Více informací na stránkách Židovského muzea.

9. května 2007 - Přednáška v Praze: Jiří Kosta: Život mezi úzkostí a nadějí

Praha - Terezín - Osvětim - opět pronásledování v 50. létech - Pražské jaro, spolupracovník Oty Šika - emigrace - Německo. Pestré zvraty života ilustrované mnoha dokumentárními fotografiemi a poutavým vyprávěním jejich protagonisty, nyní emeritního univerzitního profesora ve Frankfurtu nad Mohanem. Začátek v 18 hodin v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15.

21. května 2007 - Liga proti antisemitismu

Na internetových stránkách BlueBoard.cz byl zveřejněn dokument, jímž vznikla nová organizace, neformální sdružení občanů odhodlaných postavit se nebezpečí nového antisemitismu a antijudaismu čelem Liga proti antisemitismu. Úkoly, které si členové Ligy vytkli, jsou shrnuty do sedmi bodů a spolu s podpisy osob, které je doposud podpořily, jsou k dispozici zde.

26. května 2007 - Premiéra představení v Brně: Židovka aneb Žonglování se životem

První uvedení divadelní hry, která srozumitelnou formou zpracovává téma holocaustu, se uskuteční v brněnském Kabinetu múz na Sukově ulici číslo 4 od 19.30 hodin. Příběh židovské dívky Evy, která je se svou rodinou transportována do Terezína a později do Osvětimi a z nepříjemných životních zážitků uniká do světa svých představ, je určen především pro žáky vyšších tříd základních škol a pro studenty středních škol. Hru nastudoval divadelní soubor KUFR, autorkou námětu a režisérkou je Adéla Kratochvílová.

28. května 2007 - Projekce dokumentárního cyklu Stopy po hvězdách

Režisérka Olga Strusková uvádí projekci prvních dvou dílů nového dokumentárního cyklu, který se věnuje současným způsobům výuky o holocaustu. Program začíná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, tradičně v 18 hodin.

31. května 2007 - Uctění obětí holocaustu v Uhlířských Janovicích

Když 5. června 1942 odjížděl vlak s janovickými Židy do Terezína, nikdo netušil, že 41 z nich čeká smrt. Občanské sdružení Kultura do města ve spolupráci s dalšími organizacemi se rozhodlo připravit program, který 65. výročí této události připomene. Ve čtvrtek 31. května se v modlitebně Československé církve husitské (bývalé synagoze) v Kubátově ulici 370 od 17 hodin koná přednáška Marka Lauermanna a Aleny Kašparové s názvem Dějiny Židů v Uhlířských Janovicích a na Uhlířskojanovicku, na kterou od 19 hodin naváže koncert skupiny Mišpacha. Akce je součástí projektu Připomínka a obnova tradic židovské kultury na Kutnohorsku, o němž je více informací k dispozici zde.

Klíčová slova

Liga proti antisemitismu

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.