Nové knihy

leden 2005

leden 2005 - Knižní novinka: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech

Sborník přednášek ze stejnojmenného cyklu, který probíhal loni ve Vzdělávacím a kulturním středisku ŽM Praha. Na uspořádání cyklu se podílela PhDr. Blanka Soukupová, CSc. z Fakulty humanitních studií UK, která se ve sborníku věnuje českožidovskému hnutí, projevům antisemitismu a vzájemnému vztahu židů/Židů k T. G. Masarykovi a naopak. Další přednášející (Kateřina Čapková, Radka Čermáková, Hedvika Novotná, Peter Salner a Marie Zahradníková) se zabývali sionistickým hnutím, vztahem českých židů k Palestině, situací na Slovensku či rozebírali vzpomínky pamětníků.Sborník, který vyšel s finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu, je doplněn fotografickou přílohou. (Viz informace na stránkách VKC ŽM)

  • Židovská menšina v Československu ve 30. letech. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004, s. 248.

leden 2005 - Knižní novinka: M. Doerry: Mé zraněné srdce

Kniha korespondence a obrazové dokumentace Lilli Jahnové (1900-1944) přináší tragický příběh židovské lékařky a jejích dětí v nacistickém Německu. Více informací na stránkách vydavatele.

  • Doerry, Martin. Mé zraněné srdce. Praha: Prostor, 2005, s. 320.

.

leden 2005 - Knižní novinka: Y. Kershaw: Hitler 1936-1945: Nemesis

Druhý díl rozsáhlé biografie o Adolfu Hitlerovi (1. díl viz Nové knihy - září 2004) pojednává o přípravě a rozpoutání druhé světové války a dochází až k Hitlerovým posledním dnům. Detailně se přitom zabývá vlivem Hitlerova okolí na jeho osobnost, analyzuje Vůdcovo duchovní ustrojení, jež ovlivňovalo i jeho zdravotní stav či úvahy o sebevraždě. Knihu doplňuje řada dosud nepublikovaných fotografií.

  • Ian, Kershaw. Hitler 1936-1945: Nemesis. Praha: Argo, 2005, s. 972.

.

leden 2005 - Knižní novinka: W. L. Shirer: Vzestup a pád Třetí říše

Obsáhlá studie o Hitlerově Třetí říši od Williama L. Shirera je od svého prvního vydání v roce 1960 považována za významný dokument o Německu v době nacistické diktatury. Autor sám v Německu ve 30. letech působil jako americký válečný dopisovatel Columbia Broadcasting Service.

  • Shirer, William L. Vzestup a pár Třetí říše. Brno: L. Marek, 2004, s. 1120.

.

leden 2005 - Knižní novinka: J. Čvančara: Heydrich

Kniha o Reinhardu Heydrichovi se soustřeďuje na jeho pražské působení ve funkci zastupujícího říšského protektora, ukončené atentátem československých parašutistů. Jde o monumentální obrazový dokument sestavený z fotografií a dalších materiálů, ve své většině dosud nepublikovaných. Autor, publicista a badatel Jaroslav Čvančara, shromažďoval materiály z válečných let téměř po čtvrt století. Čtenář může sledovat tragické osudy a činy novodobého tyrana, který v protektorátu rozpoutal bezohledné represálie, a podrobně se seznámit s okolnostmi kolem atentátu.

  • Čvančara, Jaroslav. Heydrich. Praha: Gallery, 2005, s. 326.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.