Zaznamenali jsme v tisku

říjen 2004

3. října 2004 - Ha'arec: German students bicycle to Yad Vashem from Sachsenhausen

Do Izraele dorazili dva ze tří německých studentů, kteří se v červnu vydali z bývalého německého koncentračního tábora Sachsenhausen do Jeruzaléma na kolech. Přes 6 tisíc kilometrů vezli na znamení smíření se obou národů kámen ze sachsenhausenského kamenolomu, kde byli vězni nasazeni na otrocké práce.

4. října 2004 - Maskil č. 1

První vydání časopisu židovské liberální komunity Bejt Simcha v novém židovském roce přináší pod názvem Děti, které přežily článek o lidech, kteří se před holocaustem zachránili v úkrytech u nežidovských rodin, a rozhovor s Jiřím Pavlem, bratrem spisovatele Oty.

5. října 2004 - Deníky Bohemia: Dostane dívka posmrtně občanství?

Nizozemští katolíci usilují o posmrtné udělení holandského občanství Anne Frankové, která se ve svém deníku zmiňuje o svém přání jej získat. 'Je to sympatická iniciativa, ale nizozemské zákony neumožňují poskytovat občanství posmrtně,' vzkázal mluvčí ministerstva spravedlnosti.

7. října 2004 - MF Dnes: Kurt Lanzer bojoval u Dukly a pak i o přežití Izraele

Šedesáté výročí bojů v dukelském průsmyku si připomněl jeden z vojáků - příslušník Svobodovy armády, který se narodil v moravské židovské rodině: Dukla byla nepředstavitelná řež. My jsme to jako spojaři viděli pochopitelně jinak než vojáci z jiných jednotek. V podstatě jsme ale i my byli neustále v první linii.

9. října 2004 - Lidové noviny: Vzestup a pád Hermana Göringa

Z Maserovy politické biografie vychází Göring i při autorově kritickém pohledu pro leckoho možná až překvapivě příznivě. Chlapácký maršál působí jako nejbarvitější figura mezi potentáty třetí říše. (...) Rozhodně nelze přistoupit na Maserův pohled na Göringa jako na posledního renesančního snílka, který by mohl být i schopným mužem, kdyby nebyl slaboch, píše ve své recenzi na biografii od Wernera Masera (viz Nové knihy - červenec 2004) Martin Groman.

13. října 2004 - SME: Rumuni si po prvýkrát pripomenuli holokaust

Skutečnost, že během vlády maršála Antonesca bylo v Rumunsku zavražděno na čtvrt milionu Židů, si rumunská vláda odmítala přiznat ještě před rokem. Dnes již přislíbila kompenzace obětem.

16. října 2004 - Lidové noviny: Holocaust podle Baumanna

Recenzi knihy Modernita a holocaust (viz Nové knihy - únor 2004) napsal politolog Pavel Barša: Nacistické Německo dalo jistě výjimečnou příležitost k seberealizaci lidem se zvrácenými sklony a jeho propaganda čerpala účinnost z bičování kolektivních vášní. Většina Němců však nepodpírala systém vědomě zlým a extrémním chováním, ale svědomitým plněním povinností.

18. října 2004 - Respekt: Zázrak s chlebem

V rubrice Téma přináší aktuální Respekt článek Ruth Bondyové o zapomenutém osudu studenta Heinze Prossnitze, který během holocaustu posílal potravinové balíčky mnoha vězňům v Terezíně, později také v Lodži a Osvětimi: Životní dílo tohoto osmnáctiletého mládence se dá shrnout do několika čísel: 5230 kg potravin do Terezína, 3120 kg potravin do Birkenau a ghetta v Lodži, šest metrických centů šatstva a potravin do lágrů v Sachsenhausenu a Hamburku.

  • Viz též:

  • Ruth Bondyová: Zázrak s chlebem, in: Terezínské studie a dokumenty 1999, str. 68 - 91.

19. října 2004 - Lidové noviny: Nizozemci objevili další 'Anne Frankovou'

Objev deníku židovské dívky Helgy Deenové, která si zapisovala své zážitky a pocity během nacistické okupace, oznámil regionální archiv v Tilburgu, odkud dívka pocházela: (...) v době, kdy jí bylo 18 let, (psala) o svém životě v táboře ve Vugtu, o transportech dětí do koncentračních táborů, o samotě a o beznaději.

19. října 2004 - Moravskoslezský deník: Ostravští Židé včera uctili památku obětí holocaustu

Od odjezdu prvního transportu ostravských Židů do Niska uplynulo 65 let. Vzpomínkové akce se zúčastnili pamětníci, předseda poslanecké sněmovny L. Zaorálek a izraelský velvyslanec v ČR Arthur Avnon.

20. října 2004 - MF Dnes: Studie: rasismus ohrožuje francouzskou demokracii

Na žádost francouzské vlády vypracoval spisovatel Jean Christoph Rufin zprávu o projevech rasismu a antisemitismu v zemi: většinu aktů rasismu a antisemitismu nepáchají stoupenci krajní pravice nebo muslimští imigranti, ale lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti, a proto jsou přístupní radikálním teoriím. Varuje však zároveň před podceňováním role pravicového extremismu a tzv. antisionismu.

23. října 2004 - Rakovnický deník: Z rakovnické tóry čtou v Americe

Osudy Tóry, která byla z rakovnické synagogy odvezena nacisty, po válce od státu odkoupena londýnským filantropem Ralphem Yablonem a později zapůjčena židovské obci v americkém Phoenixu, popisuje článek z regionálního tisku: Podle dochovaného lístku z německého katalogu, který za druhé světové války vznikl při sepisování předmětů ze zrušených židovských obcí, je dvaasedmdesát centimetrů vysoká a pochází z roku 1840.

25. října 2004 - Respekt: Hnědý příběh dívky Diány

Petr Morvay píše, že dědička maďarských nacistů, studentka Diána Bácsfiová, pořádala minulý týden neonacistickou demonstraci. Podle článku Petra Morvaye hlásá, že Židé, podobně jako Cikáni, se musí konstruktivně tvůrčím způsobem účastnit výroby. Nebudou-li ochotni, jedinou možností je vystěhování... V národně socialistickém státě určí úřady pověřené rasově antropologickými výzkumy, kdo bude označen za Žida. Pro nás jsou určující hungaristické zákony z roku 1944.

29. října 2004 - Listy Písecka: Studenti se vydali po stopách holocaustu do Letů a Černovic

O cestě studentů středního odborného učiliště v Písku v rámci projektu Po stopách holocaustu na místo bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku a k památníku holocaustu v Černovicích u Tábora napsala pro regionální deník jedna z účastnic, studentka Petra Kolínská: Exkurze byla velice zajímavá a poučná, protože jsme měli možnost vyslechnout si příběh otce pana Kellera, který byl Žid a zahynul v koncentračním táboře Ravensbrück. Přesto, že naše otázky musely oživit bolestné vzpomínky pana Kellera, ochotně nám odpovídal.

29. října 2004 - Právo: Pachatelé holocaustu odmítli vinu za zločiny

Nakladatelství Kopf vydalo zapomenuté vzpomínky Leona Gendelsohna, psychiatra, který se podílel na výsleších nacistických důstojníků při Norimberském procesu: O vyhlazování Židů prý nevěděli, s mnoha Židy se přátelili, a pokud se nakonec o holocaustu doslechli, hájili se tím, že osobně nikdy žádného Žida nezabili. Navíc prý tisícům z nich umožnili uprchnout.

Klíčová slova

Ruth Bondyová

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.