Zaznamenali jsme v tisku

srpen 2004

1. srpna 2004 - SME: Pamiatka rómskeho holokaustu by mala byť výzvou do budúcnosti

2. srpen, den, kdy v roce 1944 byly v osvětimských plynových komorách zavražděny tři tisíce evropských Romů, byl vyhlášen výborem TransEuropian Roma Federation jako Den smutku všech Romů. Slovenská Rómská tlačová agentura vydala k této příležitosti prohlášení, v němž upozorňuje hlavně na současnou situaci na Slovensku: Otázkou totiž podľa RPA nie je - Čo urobíme s Rómami, ale - Ako budeme žiť spoločne. 'Slovenská spoločnosť vo vzťahu k Rómom potrebuje urýchlenú sebareflexiu. Volanie po sebareflexii však nie je otázkou, koľko peňazí je treba na riešenie ich problémov, ale otázkou uznania ľudského rozmeru a všetkého pozitívneho, čím rómska komunita môže obohacovať a pozitívne zhodnocovať život našej spoločnosti,' dodáva RPA, ktorá sa obáva rasistických prejavov a pripomína, že aj rómska komunita má rôzne sociálne vrstvy.

2. srpna 2004 - Respekt: Takový normální výlet do Birkenau

U příležitosti Dne romského holocaustu se vydala skupina moravských Romů uctít památku svých předků. V reportáži z jejich návštěvy přibližuje M. Pilátová hlavně osud Antona Hlaváčka, vězně čtyř nacistických koncentračních táborů: O krematoriích jsme si nejdřív mysleli, že se tam peče chleba, ale po čtrnácti dnech, pro ten hroznej smrad, nám došlo, že se tam pálí lidi.

3. srpna 2004 - Ha'arec: Holocaust laborers to receive $3,000 each in reparations

Odškodnění za otrockou práci v německých koncentračních táborech a továrnách se dočkají další oběti nacistické perzekuce. Celková suma 401 milion dolarů bude rozdělena mezi 130,681 osob: Tato platba konečně reflektuje fakt, že německý průmysl si je vědom své úlohy, kterou sehrál během holocaustu, řekl předseda Claims Conference Israel Singer.

10. srpna 2004 - Nove slovo: Film je pro tých, ktorí sa neboja tabuizovaných tém

Slovenský společenský týdeník přináší rozhovor s režisérem a autorem kontroverzního dokumentárního snímku Miluj blížneho svojho (viz článek v Rch 07/2004) Dušanem Hudcem: Chcel som poznať, ako sa ľudia, ktorí sa hlásili ku kresťanskej viere, zachovali v takej ťažkej situácii, akou bol pogrom. Zaujímal ma aj vzťah medzi kresťanstvom a židovstvom. A v neposlednej miere som bol zvedavý i na to, aká je situácia dnes, či a ako sa vzťahy medzi kresťanmi a židmi zmenili.

11. srpna 2004 - Lidové noviny: Hermann Göring

Lidové noviny přetiskují ukázku z nové biografie druhého muže Třetí říše od historika Wernera Masera (viz Nové knihy - červenec 2004) z první kapitoly Rodina, dětství a mládí: Nesporné je, že Göring, odvážný hrdina první světové války, populární představitel nacistického režimu, vybavený neobyčejnými pravomocemi a zvyklý rozkazovat, jehož inteligenci a duševní schopnosti pozorovatelé při mezinárodním vojenském tribunálu v Norimberku umístili v bezprostřední blízkosti geniality, nikdy nevystoupil otevřeně proti Hitlerovi, ačkoli jeho představy a opatření vždy neschvaloval."

srpen 2004 - Yad Vashem Magazine Vol. 34 / Summer 2004

Letní vydání magazínu památníku holocaustu v Jeruzalémě přináší mimo jiné články o podobě plánované nové budovy Holocaust History Museum, která má být otevřena na jaře 2005 a o on-line databázi obětí holocaustu.

11. srpna 2004 - Právo: Francii šokoval další útok na židovský hřbitov

Na židovském hřbitově v La Mouche v Lyonu poničili vandalové 56 náhrobků - pomalovali je nacistickými symboly: 'Proti těmto lidem je zapotřebí důrazně zakročit, aby si uvědomili důsledky svých činů,' řekl po návštěvě znesvěceného hřbitova vrchní rabín Richard Wertenschlag z Lyonu, kde žije třetí největší židovská komunita v zemi."

13. srpna 2004 - Právo: Synagoga ukazuje historii

V synagoze v Třešti byla otevřena stálá expozice, která se věnuje historii židovské komunity v tomto regionu: V přízemí je expozice s názvem Zaváté stopy a Židovská obec Třešť s exponáty, které se ve městě zachovaly po židovské komunitě a byly dříve umístěny v místní pobočce Muzea Vysočiny.

20. srpna 2003 - Právo: Výstavu o židovských rodinách uvede vzpomínka na básníka

Výstava Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí bude otevřena ve zrekonstruované synagoze v Úsově na Šumpersku. Program vernisáže připomněl devadesáté výročí narození židovského básníka a spisovatele, úsovského rodáka Vlastimila Artura Poláka, který se věnoval židovským pověstem z Úsovska. O výstavu již projevily skutečný zájem kulturní instituce i v dalších našich městech. Od 28. září budou Vzpomínky na židovské rodiny z Loštic a okolí instalovány v boskovické synagoze a od 3. listopadu v Muzeu Kroměřížska.

21. srpna 2003 - MF Dnes: Žid už je zase v podezření

O aktuálním tématu francouzského antisemitismu hovořil pro Le Figaro Magasine známý filosof Alain Finkielkraut: Dnešní Židé jsou však zaskočeni. Nenávist, které jsou v současnosti nuceni čelit, přesahuje jejich nejfantastičtější představy. Tato nenávist totiž nepřichází z tábora krajní pravice, s níž, jak doufali, nemohli mít nic společného. Zášť má dnes podobu islamisticko-progresistickou, která přitom hovoří antirasistickým jazykem. Nedávno vydal knihu s názvem Ve jménu jiného, úvahy o antisemitismu.

23. srpna 2003 - Lidové noviny: Francouzští antisemité znovu udeřili

Rostoucí vlnu antisemitismu ve Francii potvrdil nedělní žhářský útok na židovské centrum ve východní části Paříže: Policisté na budově objevili antisemitské nápisy a hákové kříže: 'Najdeme pachatele a přivedeme je před soud,' slíbil šéf pařížských policistů Proust. Žhářům přitom hrozí vysoké tresty - podle francouzského premiéra Jean-Pierra Raffarina mohou strávit ve vězení až dvacet let a díky nedávno přijatému protirasistickému zákonu by mohli být odsouzeni i na doživotí.

23. srpna 2004 - Lidové noviny: Vzkaz neonacistům: Jen lejno je hnědé

V německém městě Wunsiedel se konal pietní akt u hrobu nacistického zločince Rudolfa Hesse, jehož se zúčastnilo přes 4000 neonacistů. Obyvatelé města dávali jasně najevo svůj odpor, neboť zákaz městské rady zrušil německý nezávislý soud: Průvod se asi po dvou kilometrech pokusila na jedné z městských křižovatek zastavit přibližně stovka wunsiedelských občanů, kteří se posadili na silnici. V jejich čele byl zdejší starosta Karl-Willi Beck: 'Tohle není smuteční pochod, nýbrž propagace nacistických myšlenek. Úřady takové poselství totálně podcenily, ale my nebudeme strkat hlavu do písku,' řekl. Asi sto účastníků akce bylo zatčeno.

23. srpna 2004 - Deník Litoměřicka: Památník připravil pro učitele další seminář

Už po dvanácté přijeli do Terezína učitelé dějepisu, češtiny a občanské nauky z Čech i z Německa, aby si prohloubili své znalosti o holocaustu: Program spočívá ve skupinové práci, při které se účastníci seznamují s různými workshopy a vyměňují si své dosavadní zkušenosti. Součástí nejrůznějších aktivit během pobytu účastníků ve Středisku setkávání Památníku Terezín je i samotná prohlídka města a Malé pevnosti, exkurze do Prahy a prohlídka tamních památek souvisejících s českoněmeckou historií a dějinami židovských obyvatel.

25. srpna 2004 - Romea.cz: MKC vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž na téma rasismus

Multikulturní centrum vyhlásilo v rámci projektu Rozmanitost do knihoven soutěž na téma Mami, tati, co je to rasismus? Uzávěrka soutěže krátkých příběhů nebo obrázků je 15. listopadu 2004 a vybrané práce budou odměněny zajímavými cenami.

26. srpna 2004 - MF Dnes: Boskovičtí gymnazisté natočili film s rodákem, který přežil holocaust

V rámci projektu Naděje, v němž s Muzeem Boskovicka spolupracuje 18 studentů zdejšího gymnázia, vznikl zatím první z plánovaných šesti krátkých filmů. Hlavní postavou snímku je Erich Brüll, vězeň terezínského ghetta a Osvětimi: 'Vypátrali jsme naše rodáky, kteří přežili holocaust. Studenti jim napsali a pop rosili je o spolupráci. Druhému pamětníkovi je už před devadesát a žije v Ohiu. Do Ameriky za ním vyrazí další skupinka studentů,' řekla koordinátorka projektu Světlana Trefná.

  • Viz též:

  • MF Dnes: Doktor Smrt mě poslal k živým, říká pamětník

27. srpna 2004 - Lidové noviny: Padlo tabu, Hitler je představen jako člověk

Diskuse rozvířil nový německý film Untergang (pád, zkáza), který vznikl podle stejnojmenné knihy historika Joachima Festa a popisuje posledních dvanáct dní diktátorova života z pohledu jeho stenografky Traudl Junge: Hitler nevystupuje jako šílenec. Nemanipuluje davy lidí svými vášnivými projevy připomínajícími štěkot, ale je znázorněn jako bytost, která má přes svou zrůdnost i vlastnosti, jež mohou u diváka vyvolávat určité sympatie.

28. srpna 2004 - MF Dnes: Hradecká židovská komunita byla početná, říkají odborníci

Historii židovského osídlení regionu Hradce Králové se věnuje Tomáš Kučera: Údaje o počtu osob židovského vyznání z Hradce, které zahynuly během války, se různí. Například památník na pouchovském židovském hřbitově obsahuje 394 obětí. Tento výčet však není úplný, není ani jasné, kolik lidí přežilo a do Hradce se vrátilo.

29. srpna 2004 - SME: V Poľsku si pripomenuli 60. výročie likvidácie lodžského geta

Jedno z nejvýznamnějších ghett zřízených nacisty na území generálního gouvernementu bylo na konci srpna 1944 zrušeno: Jeho likvidáciu, ktorá sa začala pred 60 rokmi, prežilo len 830 ľudí. Víkendové pietne akty bude nasledovať festival štyroch národov - poľského, židovského, ruského a nemeckého - ktorý sa začne v pondelok.

Klíčová slova

Alain Finkielkraut

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.