Zaznamenali jsme v tisku

prosinec 2003

8. prosince 2003 - Respekt: Blahopřát Sudeťákům se nevyplácí

M. Švehla a J. Sobota se v týdeníku Respekt vracejí ke kauze Oldřicha Stránského, který byl za svou Smířlivost k Němcům a nechuť ke komunistům odvolán z funkce předsedy Sdružení politických vězňů a pozůstalých.

8. prosince 2003 - Respekt: Tváře ztracené v Osvětimi

Výstava Ztracené tváře, která probíhá v Galerii Rudolfa Guttmanna, je výsledkem usilovného snažení pracovníků Židovského muzea v Praze, ale hlavně lidí, kteří reagovali na jejich výzvu: Počet obětí holocaustu, jejichž tváře známe, se díky sbírce zdvojnásobil. A mnoho dárců, kteří snímky a osobní předměty do muzea přinesli, se naopak dozvědělo, kterými lágry jejich příbuzní a známí prošli a nebo kde zahynuli.

10. prosince 2003 - Právo: Stát vrací Židům synagogu

Klíče od synagogy v Lounech, která po dlouhá léta slouží jako depozitář litoměřického Státního oblastního archívu, budou 18. prosince symbolicky předány do rukou předsedy představenstva teplické Židovské obce Oldřicha Látala. Archív v synagoze zůstane, židovská obec využije část prostoru jako kancelář.

10. prosince 2003 - MF Dnes: Pokleslé řečnění o holocaustu

Článek Leo Pavláta se zabývá relativizací holocaustu, která se dnes objevuje například v přirovnávání vraždění Židů v plynových komorách k zacházení se zvířaty: Dnes je již dobře známo, že relativizování a zkreslování nejstrašnějších zločinů proti lidskosti představuje první krok k jejich omlouvání. Že oslabování faktů provázejících nacistické vyhlazování Židů - včetně nevhodných příměrů a zavádějících paralel - vytváří podmínky pro popírání konkrétní motivace, jež vyvrcholila holocaustem, a nakonec popírání škodlivosti zločinných idejí jako takových.

15. prosince 2003 - Lidové noviny: Verheugen: Místo jako Terezín by měl navštívit každý Evropan

Komisař Evropské unie navštívil Terezín, podpořil Europrojekt Terezín-univerzitní město, centrum vzdělanosti, kultury a sportu a řekl, že navštívit Terezín by měl každý proto, aby si uvědomil, že mír a demokracie nejsou garantované, nejsou jisté, je to něco, za co musíme bojovat, čeho musíme dosáhnout.

29. prosince 2003 - MF Dnes: Školáci z Litomyšle napsali o holocaustu

Žáci základní školy, kteří se zapojili do projektu Zmizelí sousedé, zaznamenali příběh rodiny Štolcových, jejíž osud vedl přes úspěšné podnikání v obuvnictví před válkou až do Osvětimi. Aktivita dětí tím však neskončila: Po téměř roce bádání o židovské komunitě za učitelkou děti samy přišly s tím, že chtějí dát do pořádku židovský hřbitov v Litomyšli.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.