Nové knihy

březen 2003

R. Cílek: Holocaust...a Bůh tehdy mlčel

Pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů vylíčený na třech osudech a jednom procesu. S předmluvou Arnošta Lustiga.

  • Cílek, Roman. Holocaust...a Bůh tehdy mlčel. Český Těšín: Agave, 2003, s. 288.

.

I. Kertész: Člověk bez osudu

Stěžejní dílo maďarského spisovatele, posledního laureáta Nobelovy ceny za literaturu, v němž je zobrazen koncentrační tábor z pohledu patnáctiletého chlapce a líčen ve stylu téměř nezúčastněného věcného kronikáře. Název Člověk bez osudu odkazuje na stav kolektivního osudu, v němž je člověk zbaven možnosti individuální volby.

  • Kertész, Imre. Člověk bez osudu. Praha: Academia, 2003, s. 210.

.

I. Kertész: Kaddiš za nenarozené dítě

Nakladatelství Academia aktuálně znovu vydává román nositele Nobelovy ceny za literaturu. Hrdina prózy Kaddiš za nenarozené dítě žije s pocitem, že se běsi, které poznal v koncentračním táboře, mohou kdykoli vrátit, takže vlastně své přežití nepřežil...

  • Kertész, Imre. Kaddiš za nenarozené dítě. Praha: Academia, 2003, s. 154.

.

Naše dny se naplnily

Sborník představuje první systematický pokus o zmapování dějin Židů v jihočeském regionu. Jeho základem jsou referáty přednesené na konferenci konané v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech dne 7. září 1998 v souvislosti se slavnostním otevřením opraveného židovského hřbitova, k nimž byly připojeny další materiály. Sborník je členěn do pěti oddílů.

  • Naše dny se naplnily. České Budějovice: Klub přátel Izraele v Českých Budějovicích, 2003, s. 304.

.

B. Róna: Osudy z temných časů

Autor vzpomíná na období před vyhlášením Slovenského štátu, jeho fungování a osobní zkušenost s perzekucí Židů na Slovensku. Největší část však věnuje dozvukům nacismu po osvobození a celkové atmosféře po konci války, nijak radostné pro občany vracející se z koncentračních a pracovních táborů.

  • Róna, Bedřich. Osudy z temných časů. Praha: G plus G, 2003, s. 128.

.

V. Klemperer: Jazyk Třetí říše - LTI

Slova mohou působit jako nepatrné dávky arzenu: polykáme je bezděky, zdánlivě nepůsobí, ale po určité době člověka otráví, napsal Victor Klemperer ve své slavné knize o jazyce Třetí říše. Tato fundovaná duchaplná kritika nacismu a zasvěcená filologická studie jazyka tehdejší totalitní společnosti, mu pomáhala přežít v těžkých dobách hitlerovského režimu.

  • Klemperer, Victor. Jazyk Třetí říše - LTI. Praha: H+H, 2003, s. 300.

.

P. Bednařík: Arizace české kinematografie

Autor se zaměřuje především na majetkové změny v rámci české kinematografie v letech 1938-1945 a její ovládnutí Němci. Velký prostor věnoval charakteristikám německých arizátorů, jejich českých pomocníků a židovských podnikatelů a tvůrců působících v českém filmu až do začátku okupace. Součástí knihy je i popis situace v období druhé republiky, kdy českou kinematografii postihla první vlna antisemitismu a problematika protižidovských filmů.

  • Bednařík, Petr. Arizace české kinematografie. Praha: Karolinum, 2003, s. 155.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.