A Letter To The Stars

V Rakousku od ledna do 5. května 2003 probíhá projekt A Letter To The Stars (Dopis ke hvězdám), v jehož rámci rakouští žáci a studenti pátrají po osudu lidí zavražděných během druhé světové války v Rakousku nacisty. Studenti si z databáze 80 tisíc obětí, z nichž bylo zhruba 65 tisíc Židů a zhruba 15 tisíc politických vězňů, Romů a Sintů, homosexuálů, tělesně či duševně postižených, Svědků Jehovových a dalších, vyberou konkrétní osobu, např. pocházející ze stejného města či čtvrti.

Jejich úkolem je - za pomoci učitelů a speciálně vyškolených spolupracovníků - stručný záznam o osudu pronásledované osoby doplnit o další údaje a pokusit se navrátit jí její individualitu, její skutečnou tvář a konkrétní příběh. Studenti se snaží získat informace prostřednictvím rozhovorů s pamětníky, návštěvou archivů, vyhledáváním starých dokumentů či zkoumáním dobového tisku. K tomuto cíli je vedou nejen jejich pedagogové, ale též internetová stránka projektu, na níž lze najít např. přehled nacistické perzekuce na území Rakouska, databázi rakouských obětí (vytvořenou mnohaletým výzkumem Dokumentationsarchivu des österreichischen Widerstandes - Dokumentačního archivu rakouského odboje) a další dokumenty. Svým základním přístupem se A Letter To The Stars podobá úspěšnému českému projektu Zmizelí sousedé.

Cílem projektu tak je vytvořit Living Memorial (živoucí památník) - archiv zcela osobních příběhů obětí. V závěru projektu studenti osud své obětí písemně zaznamenají. Dále je jejich úkolem napsat jeden dopis dotyčné osobě a další dopis zaměřený do budoucnosti. Projekt vyvrcholí 5. května 2003, v den výročí osvobození Mauthausenu, kdy bude z vídeňského Heldenplatzu vypuštěno 80 tisíc bílých balónků s dopisy školáků: proto také název projektu zní Dopis ke hvězdám.

Projekt je organizován spolkem Lernen aus der Geschichte (Učit se z historie).

Klíčová slova

Lernen aus der Geschichte

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.