Obviňování Židů z ovlivňování teroristických útoků 11. září 2001

Obvinění Židů z útoků na budovy Světového obchodního centra v New Yorku je jednou z antisemitských teorií, které Židům přisuzují účelové snahy o ovládání a manipulování různých oblastí veřejného života. Údajným cílem Židů bylo tímto způsobem rozpoutat válku západního světa proti muslimským státům.

Vznik a historický vývoj

Dne 11. září 2001 narazila dvě letadla do budov Světového obchodního centra v New Yorku. Obě dvojčata zanedlouho spadla, stejně jako některé okolní budovy. Ve stejný den jiné letadlo spadlo na budovu Ministerstva obrany USA (Pentagonu) a jedno letadlo se zřítilo v Pensylvánii. Celkový počet usmrcených osob dosáhl 2993 a samotná událost byla jedním z největších hybatelů světového dění po druhé světové válce. V reakci na tyto útoky vyhlásila vláda USA v čele s prezidentem George W. Bushem tzv válku proti teroru, jež vyústila ve vojenskou operaci NATO v Afghánistánu. Ihned po jedenáctém září se rozběhlo vyšetřování National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States a na jeho základě vydání tzv. Zprávy vyšetřovací komise o 11. září 2001. V ní bylo konstatováno, že útoky byly organizovány teroristickou skupinou jménem Al-Kaidá, jejíž hlavou je Usáma bin Ládin. Za hlavní útočiště Al-Kaidy byl označen Afghánistán, kam byl posléze veden útok mezinárodní koalice pod americkým velením.

Problematiku lze rozdělit do dvou rovin:

  • V první rovině jsou obviňováni jednotlivci židovského původu, kteří by měli mít z útoků osobní prospěch. V případě první roviny, obviňování jedinců, se nejčastěji objevuje jméno Larry Silverstein. Tento židovský obchodník s realitami obě budovy dvojčat na začátku roku 2001 koupil a nechal je pojistit nedlouho před útoky na 3,5 mld dolarů. Tím měl podle antisemitských argumentů jen potvrdit svou vinu, že celé útoky připravil a pokud ne, tak alespoň o nich věděl a nezasáhl. Hlavním důvodem pak měl být fakt, že budovy měly azbestovou izolaci, jejichž odstranění by bylo příliš nákladné, a tak tomu Larry Silverstein měl pomoci likvidací celých budov.

    Dalším argumentem je, že v předvečer útoků měli dostat všichni Židé pracující v dvojčatech dovolenou. I tato zpráva je snadno vyvratitelná, i když oficiální statistiky zemřelých podle náboženství nebyly vypracovány. Počty zahynulých Židů jsou pak podle jednotlivých zdrojů mezi 200 - 400 oběťmi. Zcela jistě bylo mezi mrtvými 5 občanů Izraele.

  • Druhá rovina si pak všímá pozitivního dopadu, který měly mít útoky pro stát Izrael. Proto se šíří nařčení izraelské vlády a jím řízené tajné služby, členů Bushovy vlády židovského původu i sdělovacích prostředků, podle antisemitů ovládaných Židy, z přímého organizování nebo z zastírání a ututlávání pravdivých informací. Jedním ze zastánců těchto teorií je například David Duke.

V případě antisemitských reakcí, obviňujících z celého útoku stát Izrael, vyvstává do popředí prakticky jediná hlavní myšlenka. Tento čin měl sjednotit tradiční nepřátele Izraele v arabském světě a více tento stát přimknout k USA.

Používání pojmu v současnosti

Pro českou antisemitskou scénu je otázka, zda útoky na mrakodrapy v USA tajně zorganizovali Židé, poměrně nepodstatná. Více se tomuto tématu věnují internetové servery muslimských radikálních skupin.

Jednou z tezí, objevující se na stránkách krajně pravicových a neonacistických skupin, je, že si za útoky jedenáctého září může vláda USA sama, protože ho vyvolala svou arogancí, podporou zkorumpovaných vojenských režimů loutkových vlád, potlačováním lidských práv v mnoha problémových zemích světa. Antisemitská rovina se pak odráží v tvrzení, že USA jsou ovládány Židy - ti pak mohou zprostředkovaně za celou tragédii. Umělá snaha vyrobit skandál je zřejmá i z dalších článků, všímajících si role Larryho Silversteina.

Můžeme se dočíst: Larry Silverstein, v jehož rukách se scházely peníze za nájem kancelářských prostor ve Světovém obchodním centru, požaduje zaplatit sedm miliard, na které byly budovy pojištěny, dvakrát. Zdůvodňuje to tak, že budovy byly postihnuty dvěma nehodami. A myslí to vážně. (z článku protižidovsky zaměřeného web-zin Zvědavec)

Dalším přístupem je pak snižování počtu obětí (že mezi 2 823 mrtvými po pádu 'dvojčat' (finančním a obchodním srdci New Yorku) byl jen jediný Žid) (Zvědavec).

Obecně lze říci, že téma teroristických útoků a židovské konspirace už lehce ztrácí dech a v českých podmínkách se vyskytuje omezeně.

Klíčová slova

David Duke

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.