Bedřich Knöpfelmacher

Narozen 26. 01. 1867
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Transport Ck, č. 36 (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
Zahynul 30. 04. 1944 Terezín

související dokumenty

vztahující se osoby

Karel Knöpfelmacher – je dítětem
Narozen 13. 02. 1897.
Zahynul.
Eva Knöpfelmacherová – je vnukem / vnučkou
Narozena 31. 10. 1927.
Zahynula.
Františka Knöpfelmacherová – příbuzný(á)
Narozena 28. 02. 1903.
Zahynula 22. 05. 1943 Terezín.

historický kontext

Ck (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1005
zahynulo: 862
přežilo: 143
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.