Žibřid Katz

Narozen 07. 07. 1886
Poslední bydliště před deportací: Praha VII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VII, Schillerova 19
Transport Au, č. 248 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Zahynul 05. 05. 1944 Terezín

vztahující se osoby

Elsa Katzová – manžel(ka)
Narozena 15. 11. 1892.
Zahynula 02. 08. 1944 Terezín.
Eva Katzová – je dítětem
Narozena 24. 12. 1924.
Zahynula 23. 04. 1943 Terezín.

historický kontext

Au (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1002
zahynulo: 938
přežilo: 64
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.